Shell Franczyza

DAT

DAT - Delivered at Terminal
Dostarczony do terminalu
Zastosowanie: we wszystkich gałęziach transportu

Metoda transportu Wszystkie gałęzie transportu
Przekazanie ładunku uzgodniony terminal
Deklaracja celna - eksport Sprzedający
Dostarczenie do portu eksportu Sprzedający
Rozładunek w porcie eksportu Sprzedający
Załadunek w porcie eksportu Sprzedający
Transport do miejsca docelowego Sprzedający
Rozładunek w porcie importu Sprzedający
Załadunek w porcie importu Sprzedający
Dostawa do miejsca przeznaczenia Sprzedający
Ubezpieczenie Sprzedający
Deklaracja celna - import Kupujący
Opłaty importowe Kupujący

W INCOTERMS 2010 DAT zastąpił incoterm DEQ. W skrócie gwarantuje on dostarczenie do terminalu. Sprzedający jest odpowiedzialny za dostarczenie towaru do określonego terminalu i jego rozładunek. Między DAP i DAT główna różnica polega na tym, że sprzedający musi wyładować towar ze środka transportu i przekazać do dyspozycji kupującego.

Koszty
Sprzedający ponosi:
  • koszty odprawy eksportowej,
  • koszty ubezpieczenia;
  • koszty frachtu niezbędne do doprowadzenia towaru do wskazanego miejsca przeznaczenia;
  • koszty związane z rozładowaniem towarów w terminalu w miejscu przeznaczenia, w tym przestoju lub zatrzymania (jeśli są).
Zobowiązanie sprzedawcy do dostarczenia towaru jest spełnione, gdy towary przekazane są do dyspozycji kupującego, w terminalu – porcie lub miejscu przeznaczenia. Koszt odprawa towarów do przywozu i innych formalności, takich jak cła, podatki i inne opłaty dotyczące przywozu pokrywa kupujący. Strony umowy sprzedaży w ramach DAT, powinny uzgodnić terminal i jeśli to możliwe, wyraźnie określić punkt dostaw w uzgodnionym terminalu.

Ryzyko
Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru, jak również dodatkowych kosztów występujących od terminala przechodzą ze sprzedającego na kupującego.