XX Spotkanie Branży Paliwowej - Polski Rynek LPG

Prognozy hurtowych cen paliw

Prognozy hurtowych cen paliw

W ramach tej usługi dział analiz e-petrol.pl przygotowuje dla Państwa jedno- i dwudniowe prognozy hurtowych cen paliw w rafineriach. Analitycy na bieżąco śledzą notowania cen na europejskich giełdach ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia), które są uzupełniane o szereg zmiennych wpływających na cenę końcową produktu na polskim rynku, takich jak waluta, koszty transportu, umowy długoterminowe i sytuacja na świecie.
Dla wygody użytkowników, prognozy dostarczamy za pośrednictwem serwisów informacyjnych, na stronie internetowej www.e-petrol.pl oraz poprzez wiadomości SMS na wskazany numer telefonu.

Usługa SMSinfoPLUS – jedno- i dwudniowe prognozy zmian hurtowych cen paliw, wysyłane na podany numer telefonu poprzez SMS.
Codziennie dostarczamy Państwu informację na temat nowych cenników, prognozy hurtowych cen paliw, kursu średniego walut (fixing) i zmian cen paliw na giełdzie w Londynie oraz aktualizacje prognozy cen hurtowych na następny dzień roboczy.
Harmonogram wysyłek SMS z prognozami i aktualizacjami cen hurtowych
Godziny wysyłki Zawartość wiadomości SMS
07:15 - 07:30 Aktualne hurtowe ceny paliw ogłoszone przez Orlen i Aramco Poland, wraz ze zmianą, w stosunku do ostatnio ogłoszonego cennika.
07:45 - 08:00 Szczegółowa poranna prognoza zmian cen hurtowych w rafineriach na kolejny dzień roboczy.
08:00 - 08:30 Szczegółowa dwudniowa prognoza zmian cen hurtowych w rafineriach.
12:00 - 12:40 Fixing walut i ceny ropy + zmiany cen produktów gotowych na rynkach europejskich
zamiennie*
z popołudniową aktualizacją prognozy zmian cen hurtowych w rafineriach.
17:00 - 18:00 Aktualizacja wieczorna prognozy zmian cen hurtowych w rafineriach.
* - Zawartość SMS z godz. 12:00 -12:40, na podstawie opcji wybranej przez Klienta w zamówieniu usługi SMSinfoPLUS.
Usługa Prognoza cen paliw Usługa Prognoza cen paliw – prognozy zmian hurtowych cen paliw wraz z aktualizacjami, prezentowane za pomocą serwisów informacyjnych na stronie www.e-petrol.pl

Usługa polega na dostępie do informacji o prognozach cen paliw w ofercie krajowych producentów, z jedno- i dwudniowym wyprzedzeniem. Dostęp do informacji jest możliwy po zalogowaniu się do portalu www.e-petrol.pl.

Abonenci mają możliwość uzyskania dostępu do usługi na podstawie nadanego loginu i hasła.

Zamawiam dostęp próbny do serwisu e-petrol.pl

Jestem zainteresowany(a) dostępem do następujących usługDane firmy
Dane osobowe
Wyrażam zgodę na

* pola obowiązkowe


Informacje dodatkowe:

 1. Information Market S.A. zastrzega sobie prawo do telefonicznego zweryfikowania poprawności danych podanych w formularzu.
 2. W przypadku podania nieprawdziwych danych, darmowy dostęp próbny nie zostanie przyznany.
 3. Tygodniowy bezpłatny okres próbny nie obejmuje: dostępu do archiwum wiadomości, archiwalnych notowań oraz Sekcji Prawnej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-613), przy ul. Stacyjnej 1/51.
 • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Information Market S.A. tel. +48 71 787 69 69, e-mail: iod@informationmarket.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 pkt 1b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie dotyczącym uzyskania dostępu próbnego do portalu e-petrol.pl, art. 6 pkt 1a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie, w jakim wyraził(a) Pani/Pan zgodę na marketing produktów, usług spółki i podmiotów współpracujących oraz na podstawie art. 6 pkt 1f tegoż rozporządzenia w zakresie dotyczącym marketingu bezpośredniego produktów i usług spółki drogą pocztową.
 • Odbiorcami danych osobowych będą firmy, z którymi Information Market S.A. zawarła umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - podmioty, które zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów teleinformatycznych, podmioty realizujące oraz zapewniające bieżącą obsługę prawną i księgową.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych do czasu cofnięcia zgody na kontakt danym kanałem komunikacji lub do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 pkt 1f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania dostępu próbnego do portalu e-petrol.pl oraz w celach marketingowych, jeśli wyraziła Pani/Pan zgodę na kontakt w celach marketingowych danym kanałem komunikacji.