Jesteś tutaj: Strona główna » Przetargi i ogłoszenia » Ogłoszenia
Live Chat Software
Dodaj ogłoszenie
Ogłoszenie o przetargu
2018-06-18

sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w Bliżynie.

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Widełce zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000126258 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

 1. Oznaczenie i opis nieruchomości:
  Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Bliżynie przy ul. Kościuszki 12 a, Nieruchomość stanowią działki nr ewid. 89 i 90, obręb 0020  Wojtyniów o łącznej powierzchni 1,1100 ha.
  Zabudowę nieruchomości stanowią obiekty i infrastruktura stacji paliw tj.:
  - budynek obsługi klientów
  - zadaszenie nad dystrybutorami paliw
  - dystrybutory paliw ( 2xPb, 1xON dwuwężowy)
  - dwa dwukomorowe podziemne zbiorniki paliw (2x25m3)
  - budynek usługowo – administracyjny
  - stacja LPG
  - parking
 2. Miejsce przetargu: pisemne oferty należy kierować na adres:
  ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
  ul. Zglenickiego 44, 09-411 Płock
  z dopiskiem „Przetarg – Bliżyn”
 3. Termin składania ofert: 6.07.2018 r., godz. 15:00 - decyduje termin wpłynięcia oferty.
 4. Termin rozstrzygnięcia przetargu: do 31.07.2018 r.
  O wynikach przetargu uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi bez udziału Oferentów.
 5. Cena wywoławcza nieruchomości: 1 700 000,00 zł, (słownie: jeden milion siedemset tysięcy i 00/100 złotych).
  Cena nie zawiera podatku VAT; Do ceny doliczony zostanie podatek VAT według stawki 23 %.
  Oferent będzie związany złożoną ofertą w terminie 90 dni od powiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu.
Warunki przetargu zostały zamieszczone na stronie internetowej spółki:

Organizator zastrzega, że warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn, jak również, że przetarg może zostać przez organizatora unieważniony w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn lub zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

OPN 24 Sp. z o.o. sprzeda stacje paliw
2018-05-21

Województwo: łódzkie i lubelskie

 • Stacja paliw w Białej Podlaskiej, zlokalizowana przy Alei Solidarności 4a jest w pełni zautomatyzowana działa 24 H/dobę i umożliwia prowadzenie sprzedaży paliwa z wykorzystaniem 3 sposobów płatności: gotówkowa, z użyciem kart flotowych – bezgotówkowo, z użyciem kart płatniczych. • Stacja paliw w miejscowości Wypychów należy do stacji obsługowych. Zlokalizowana jest na działce o nr ewid. 229/2. Działa całodobowo oferując sprzedaż paliwa (ON, PB i LPG) oraz inny asortyment w sklepie.

Kontakt: 503-801-807


Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się na tej stronie są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą.
Te obrazy czy zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody 123RF Limited.