Shell Franczyza

Pełny dostęp do publikacji i załączników wyłącznie dla użytkowników zalogowanych.
Obowiązek koncesyjny dla benzyn silnikowych o wysokiej zawartości etanolu - nowelizacja

Obowiązek koncesyjny dla benzyn silnikowych o wysokiej zawartości etanolu - nowelizacja

Rząd chce znowelizować rozporządzenie w sprawie wykazu paliw ciekłych podlegających koncesjonowaniu.

Nowe regulacje w zakresie tankowania gazu płynnego

Nowe regulacje w zakresie tankowania gazu płynnego

W ‘’Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej’’ z 8 września 2023 r. pod pozycją 1833 opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych.

Platforma Paliwowa – jak trzeba będzie raportować dane?

Platforma Paliwowa – jak trzeba będzie raportować dane?

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych danych umieszczanych w sprawozdaniach oraz informacjach dotyczących paliw ciekłych, przekazywanych za pośrednictwem portalu Platforma Paliwowa.

Faktury ustrukturyzowane

Faktury ustrukturyzowane

Zespół kancelarii Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe przygotował bardzo dokładne opracowanie zmian do ustawy o VAT wynikających z ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 11 sierpnia 2023, poz. 1598).

Projekt ustawy wprowadzającej w życie CEWA został opublikowany

Projekt ustawy wprowadzającej w życie CEWA został opublikowany

Na stronach Kancelarii Rady Ministrów opublikowany został projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia nieprawidłowości w obrocie niektórymi towarami oraz usprawnienia funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej, który m.in. zawiera długo oczekiwane regulacje dotyczące CEWA - informuje Zespół kancelarii Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe. Z projektowanych przepisów wynika, że termin wdrożenia CEWA to 1 lutego 2024 roku.

Kary za zatory płatnicze

Kary za zatory płatnicze

Od początku 2023 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Tomasz Chróstny wydał 30 decyzji w sprawach zatorów płatniczych.

Prosty biznes - rząd przyjął projekt pakietu uproszczeń dla przedsiębiorców

Prosty biznes - rząd przyjął projekt pakietu uproszczeń dla przedsiębiorców

Ułatwienia w zakładaniu działalności gospodarczej, mniej formalności w prowadzeniu firmy m. in. ograniczenie wymogu używania pieczątek czy usprawnienie kontroli w firmach - to tylko niektóre z rozwiązań, jakie znalazły się w tzw. pakiecie ułatwień dla przedsiębiorców, który został przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a w poniedziałek został przyjęty przez rząd.

Projekt tzw. SENT Connect przyjęty przez rząd

Projekt tzw. SENT Connect przyjęty przez rząd

Kancelarii Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe poinformowała, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia nieprawidłowości w obrocie niektórymi towarami oraz usprawnienia funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej. Jest to kolejna odsłona tzw. projektu „SENT Connect”.

Platforma Paliwowa – kto i co musi zrobić?

Platforma Paliwowa – kto i co musi zrobić?

Jeżeli posiadasz koncesję paliwową lub wpis do rejestru podmiotów przywożących i nie wysłałeś jeszcze dokumentów do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) - zrób to teraz. RARS przygotowała specjalny materiał dla przedsiębiorców, którzy są zobowiązani dopełnić tych formalności.

Alert prawny: zmiany w związku rozporządzeniem odwołania stanu zagrożenia epidemicznego

Alert prawny: zmiany w związku rozporządzeniem odwołania stanu zagrożenia epidemicznego

Obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad projektem rozporządzenia, który zakłada odwołanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca 2023 r.

Rząd przyjął projekt Krajowego Systemu e-Faktur

Rząd przyjął projekt Krajowego Systemu e-Faktur

Przyjęty przez Radę Ministrów Krajowy System e-Faktur (KSeF) ma na celu przyspieszenie cyfryzacji sektora publicznego. System ma w znaczący sposób ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie biznesu. Obowiązek e-fakturowania wejdzie w życie od 1 lipca 2024 r.

Wdrożenie dyrektywy ECN+. Wybrane zmiany w prawie ochrony konkurencji i konsumentów

Wdrożenie dyrektywy ECN+. Wybrane zmiany w prawie ochrony konkurencji i konsumentów

Wdrożenie dyrektywy ECN+ (dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1 z dnia 11 grudnia 2018 r. mającej na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawień w celu skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego, Dz. Urz. UE L 11 z 14.01.2019 r.), niesie za sobą szereg zmian w prawie ochrony konkurencji i konsumentów.

Opracowania tematyczne

Faktury ustrukturyzowane

Faktury ustrukturyzowane

Zespół kancelarii Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe przygotował bardzo dokładne opracowanie zmian do ustawy o VAT wynikających z ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 11 sierpnia 2023, poz. 1598).

Wdrożenie dyrektywy ECN+. Wybrane zmiany w prawie ochrony konkurencji i konsumentów

Wdrożenie dyrektywy ECN+. Wybrane zmiany w prawie ochrony konkurencji i konsumentów

Wdrożenie dyrektywy ECN+ (dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1 z dnia 11 grudnia 2018 r. mającej na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawień w celu skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego, Dz. Urz. UE L 11 z 14.01.2019 r.), niesie za sobą

Stawki podatków paliwowych i opłat w 2023 r.

Stawki podatków paliwowych i opłat w 2023 r.

Kancelaria Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe przygotowała zestawienie obowiązujących stawek VAT, akcyzy i opłaty paliwowej od 1 stycznia 2023 r.

Podatek od przerzuconych zysków

Podatek od przerzuconych zysków

Zespół kancelarii Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe przypomina, że za 2022 rok część podatników CIT będzie miało obowiązek zapłaty 19 proc. podatku od tzw. przerzuconych dochodów.

Mikrobiologia paliw – pobieranie próbek i badania laboratoryjne

Mikrobiologia paliw – pobieranie próbek i badania laboratoryjne

Światowe koszty związane z usuwaniem skutków skażeń mikrobiologicznych wynoszą rocznie >10 bilionów USD. W skład mikroflory stanowiącej zanieczyszczenie paliw wchodzą najczęściej grzyby pleśniowe, drożdże i bakterie tlenowe lub beztlenowe.

Koniec okresu przejściowego na wyznaczenie doradcy DGSA

Koniec okresu przejściowego na wyznaczenie doradcy DGSA

Na pytania o to kto musi wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych (DGSA), w jaki sposób można spełnić ten obowiązek i jaki kary czekają za brak doradcy, w rozmowie z portalem e-petrol.pl odpowiada Małgorzata Wieleba-Walicka, radca prawny i wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu

Jak zmieni się rynek paliw ciekłych po wprowadzeniu Platformy Paliwowej?
Jak zmieni się rynek paliw ciekłych po wprowadzeniu Platformy Paliwowej?
Platforma Paliwowa to nowy system teleinformatyczny, mający na celu usprawnienie wymiany informacji o podmiotach, transakcjach oraz infrastrukturze wykorzystywanej w operacjach z wykorzystaniem paliw ciekłych w Polsce. Co to za system? Kogo będzie dotyczył obowiązek raportowania? Jak zmieni się sposób wymiany informacji o rynku paliw ciekłych? Odpowiedzi na te i inne pytania związane z Platformą Paliwową przygotował partner Sekcji Prawnej e-petrol.pl - Kancelaria Cabaj Kotala.
Nowe przepisy dotyczące unijnych norm ubytków
Nowe przepisy dotyczące unijnych norm ubytków
Eksperci z Kancelarii Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe informują, że zostało opublikowane rozporządzenie Komisji Europejskiej dotyczące wspólnych „unijnych norm ubytków”.
To żyje! Mikrobiologia paliw
To żyje! Mikrobiologia paliw
Wysokie temperatury i intensywne opady deszczu oznaczają zwiększone ryzyko skażenia mikrobiologicznego. W materiale dotyczącym jakości paliw ekspertka z firmy SGS przedstawia powody, dla których warto monitorować rozwój mikroorganizmów w zbiornikach z paliwem.
Zmiany w przepisach akcyzowych i praktyka ich stosowania
Zmiany w przepisach akcyzowych i praktyka ich stosowania
Partner Sekcji Prawnej e-petrol.pl - Kancelaria Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe w dniu 27 kwietnia 2022 r. przeprowadziła cykliczną konferencję akcyzową. Była ona poświęcona przede wszystkim ostatnim i nadchodzącym zmianom w przepisach akcyzowych oraz najciekawszym bieżącym zagadnieniom z praktyki ich stosowania. Poniżej przedstawiamy krótkie streszczenie najważniejszych tematów poruszonych na konferencji.
Skutki obecności nietypowych substancji organicznych w oleju napędowym z dodatkiem biokomponentu
Skutki obecności nietypowych substancji organicznych w oleju napędowym z dodatkiem biokomponentu
Handlowy olej napędowy w Polsce podlega systematycznej ocenie pod względem spełnienia wymagań aktualnej specyfikacji PN-EN 590+A1:2017-06. Zapisane we wspominanej normie wymagania dla parametrów takich jak między innymi: skład frakcyjny, temperatura zapłonu, gęstość, zawartość siarki, czy też zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), dają możliwość kontroli jakości tego paliwa w standardowym zakresie.
Wdrożenie benzyny w formule E10 na rynek krajowy
Wdrożenie benzyny w formule E10 na rynek krajowy
Opublikowana w 2018 r. dyrektywa 2018/2001 (RED II) wyznacza cel 32 proc. udziału odnawialnych źródeł energii w 2030 roku, w tym 14 proc. w transporcie oraz 40 proc. redukcję CO2. Cel OZE w transporcie będzie zrealizowany z wykorzystaniem 3,5 proc. biopaliw wyprodukowanych z surowców z załącznika IX do tej dyrektywy i przy ograniczeniu udziału biopaliw z surowców konkurujących z żywnością.

Partnerzy Sekcji Prawnej

Kancelaria Prawna Ostrowski
Kancelaria Cabaj Kotala
SGS
Zadaj pytanie ekspertom
Jeżeli masz pytanie dotyczące przepisów prawa, związane z działalnością na rynku paliw zadaj je tutaj. Wysyłając je zgadzasz się na jego publikację w naszym serwisie (dane osobowe, adres e-mail nie są publikowane, dzięki czemu zachowujesz pełną anonimowość).

Ostatnio zadane pytania

Czy przewoźnik dokonujący tylko transportu paliw ciekłych (świadczy usługi przewozowe transportem własnym, nie dokonuje kupna/sprzedaży paliw), potrzebuje koncesji na obrót paliwami ciekłymi?
Czy po wprowadzeniu planowanych zmian w przepisach dotyczących monitorowania transportu paliw będzie możliwe dostarczanie paliwa bezpośrednio do sprzętu na teren budowy?
Czy w myjniach na żetony należy instalować kasy fiskalne przy stanowiskach myjni?
Czy przy wymianie dystrybutorów na stacji paliw na nowe trzeba zgłaszać ten fakt do Urzędu Regulacji Energetyki?
Posiadam koncesję na paliwo, prowadzę hurtową sprzedaż paliw oraz samoobsługową myjnię samochodową, na której są zbiorniki na olej opałowy o pojemności 60 litrów. Czy przywożony olej opałowy musi mieć zgłoszenie SENT? Jeżeli przewożę go do myjni w pojemnikach 20 litrowych? Czy zgłoszenie SENT musi być wystawione do uzupełnienia pieca olejowego w obrębie miejsca prowadzonej działalności, co do zasady nie następuje jego przewóz?
Czy w momencie utraty prawa do dysponowania stacją paliw (np. gdy dochodzi do wypowiedzenia najmu terenu, na którym stoi stacja, przez jego właściciela) koncesja ulega automatycznemu wygaśnięciu?
Czy przy przekształceniu sp. z o.o., która posiada koncesję OPC, w spółkę jawną (nie zmieniają się dane rejestrowe, np. nr NIP), lub przy przejęciu spółki z o.o. przez inną firmę trzeba starać się o nową koncesję?
Czy przeładunek paliwa do dalszej odsprzedaży hurtowej, pomiędzy zbiornikami transportowymi cysterny drogowej X a zbiornikami transportowymi cysterny Y, poprzez zalegalizowany układ wydawczy na terenie stacji paliw koncesjonariusza OPC, jest zgodny z obowiązującymi przepisami?
Czy posiadanie urządzenia do napełniania cystern drogowych - samochodowych tzw. urządzenia NO ( będącego pod dozorem TDT) zamontowanego na stacji paliw ( ale podłączonego do zbiornika służącego tylko do celów magazynowych własnego paliwa, ale nie zasilającego dystrybutory stacji) wymaga zgłoszenia go do URE poprzez aktualizację informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzenia działalności?
Czy przy wymianie dystrybutorów na stacji paliw na nowe trzeba zgłaszać ten fakt do Urzędu Regulacji Energetyki?