Codzienny Komentarz do Rynku Ropy i Paliw

Codzienny Komentarz do Rynku Ropy i Paliw

Autorski materiał przygotowywany przez Dział Analiz e-petrol.pl, który zawiera najważniejsze informacje na temat notowań ropy i kontraktów terminowych produktów paliwowych na europejskim rynku. 

Użytkownicy komentarza zyskują dostęp do przygotowanej w przystępny sposób informacji, wyjaśniającej mechanizmy kształtowania się cen ropy na światowych giełdach, dzięki której mogą skuteczniej przewidywać przyszłe ruchy cenowe na krajowym rynku paliwowym.

Komentarz dostarcza informacji na temat bieżącej sytuacji na międzynarodowych giełdach paliw, rynkach finansowych i rynku walutowym. To narzędzie, które pozwala zwiększyć skuteczność i efektywność procesu planowania w firmach operujących na rynku petrochemicznym.

Codzienny komentarz do rynku ropy i paliw jest aktualizowany trzy razy dziennie, w okolicach godz. 8:00, 12:30 i 15:00. Dostęp do niego uzyskuje się po poprawnym zalogowaniu do portalu e-petrol.pl.

Harmonogram aktualizacji komentarzy w serwisie internetowym
Godziny aktualizacji Zawartość publikacji
8:00 Poranna publikacja stanowi podsumowanie poprzedniego dnia roboczego i zawiera prognozy na cały bieżący dzień roboczy.
Dodatkowo informacje są wysyłane na skrzynkę mailową użytkowników w formie dedykowanego newslettera „Podsumowanie Dnia na Rynku Ropy i Paliw”. Zawiera on przejrzyste tabele notowań cen ropy Brent i Gasoil 0.1 z giełdy ICE w Londynie, bieżące hurtowe ceny paliw w Polsce i kursy walut.
12:30 Dostępny na portalu komentarz o tej godzinie składa się z informacji cenowej z londyńskiej giełdy wraz z informacją o bieżącym fixingu USD/PLN w Narodowym Banku Polskim.
15:00 Komentarz publikowany po południu stanowi aktualizację informacji cenowej z londyńskiej giełdy wraz z obserwacjami odnośnie prawdopodobnego dalszego biegu sesji oraz sugestiami odnośnie prognoz cen przy zamknięciu na giełdzie londyńskiej oraz ich wpływie na ceny hurtowe w polskich rafineriach w dniu następnym.

Zamawiam dostęp próbny do serwisu e-petrol.pl

Jestem zainteresowany(a) dostępem do następujących usługDane firmy
Dane osobowe
Wyrażam zgodę na

* pola obowiązkowe


Informacje dodatkowe:

 1. Information Market S.A. zastrzega sobie prawo do telefonicznego zweryfikowania poprawności danych podanych w formularzu.
 2. W przypadku podania nieprawdziwych danych, darmowy dostęp próbny nie zostanie przyznany.
 3. Tygodniowy bezpłatny okres próbny nie obejmuje: dostępu do archiwum wiadomości, archiwalnych notowań oraz Sekcji Prawnej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-613), przy ul. Stacyjnej 1/51.
 • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Information Market S.A. tel. +48 71 787 69 69, e-mail: iod@informationmarket.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 pkt 1b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie dotyczącym uzyskania dostępu próbnego do portalu e-petrol.pl, art. 6 pkt 1a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie, w jakim wyraził(a) Pani/Pan zgodę na marketing produktów, usług spółki i podmiotów współpracujących oraz na podstawie art. 6 pkt 1f tegoż rozporządzenia w zakresie dotyczącym marketingu bezpośredniego produktów i usług spółki drogą pocztową.
 • Odbiorcami danych osobowych będą firmy, z którymi Information Market S.A. zawarła umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - podmioty, które zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów teleinformatycznych, podmioty realizujące oraz zapewniające bieżącą obsługę prawną i księgową.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych do czasu cofnięcia zgody na kontakt danym kanałem komunikacji lub do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 pkt 1f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania dostępu próbnego do portalu e-petrol.pl oraz w celach marketingowych, jeśli wyraziła Pani/Pan zgodę na kontakt w celach marketingowych danym kanałem komunikacji.