MOYA stacje paliw dopasowane do Twoich potrzeb!

Zapasy obowiązkowe

Zmiana wzoru deklaracji do AMR
Zmiana wzoru deklaracji do AMR
W dniu 6 lutego 2017 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej opublikowano Rozporządzenie Ministra Energii. z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 219).
Opłata zapasowa - nowe zasady
Opłata zapasowa - nowe zasady
Wraz z początkiem 2015 roku w życie weszła nowelizacja ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 52, poz. 343), zwana dalej „ustawą”. Wprowadziła ona między innymi obowiązek uiszczania opłaty zapasowej na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych (dalej AMR) w celu pokrycia kosztów realizacji zadań w zakresie tworzenia zapasów agencyjnych.
Rozporządzenia do ustawy o zapasach
Rozporządzenia do ustawy o zapasach
16 grudnia 2014 r. zostały opublikowane najważniejsze rozporządzenia Ministra Gospodarki do znowelizowanej ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym:
Podstawowe uwarunkowania dotyczące tworzenia rezerw ropy naftowej i paliw z uwzględnieniem nowelizacji
Podstawowe uwarunkowania dotyczące tworzenia rezerw ropy naftowej i paliw z uwzględnieniem nowelizacji
Zapasy interwencyjne zostały utworzone na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym z dnia 17 lutego 2007 roku (Dz. U. Nr 52, poz. 343) – zwana dalej „ustawa”. Celem ustawodawcy było zapewnienie Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednich rezerw (zapasów interwencyjnych) ropy naftowej i produktów naftowych w sytuacji wystąpienia zakłóceń w ich dostawach na rynek krajowy oraz wypełniania zobowiązań międzynarodowych.
Wykaz surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych
Wykaz surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych został uwzględniony w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych (Dz. U. z 2007r. Nr 81, poz. 546 z późn. zm.). Wskazane rozporządzenie wydane zostało na podstawie delegacji ustawowej zawartej w przepisie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2007r. Nr 52, poz. 343 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą".
Tworzenie i utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz ustalanie ich ilości
Kwestię sposobu tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz ustalania ich ilości szczegółowo reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz ustalania ich ilości (Dz. U. z 2007r. Nr 81, poz. 547 z późn. zm.).
Zasady tworzenia, utrzymywania oraz finansowania zapasów gazu ziemnego
W lutym 2007r. weszły w życie istotne zmiany w prawie dotyczące zapasów paliw. Uprzednio wskazaną kwestię regulowała jedna ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 197 z późn. zm.). Po nowelizacji w lutym 2007r. w polskim porządku prawnym istnieją obecnie dwie różne ustawy: z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 89 poz. 594) oraz - będąca przedmiotem niniejszej publikacji - z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. z 2007r. Nr 52, poz. 343 z późn. zm.).

Zadaj pytanie w kategorii Zapasy Obowiązkowe

* pola obowiązkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-613), przy ul. Stacyjnej 1/51.
  • Inspektorem ochrony danych w Information Market S.A. jest Magdalena Robak (71 787 69 69, iod @ informationmarket.pl).
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 pkt 1b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie dotyczącym udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przez formularz kontaktowy.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie.

Partner Sekcji Prawnej

Kancelaria Cabaj Kotala
Platforma Paliwowa – jak trzeba będzie raportować dane?

Platforma Paliwowa – jak trzeba będzie raportować dane?

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych danych umieszczanych w sprawozdaniach oraz informacjach dotyczących paliw ciekłych, przekazywanych za pośrednictwem portalu Platforma Paliwowa.

Faktury ustrukturyzowane

Faktury ustrukturyzowane

Zespół kancelarii Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe przygotował bardzo dokładne opracowanie zmian do ustawy o VAT wynikających z ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 11 sierpnia 2023, poz. 1598).

Projekt ustawy wprowadzającej w życie CEWA został opublikowany

Projekt ustawy wprowadzającej w życie CEWA został opublikowany

Na stronach Kancelarii Rady Ministrów opublikowany został projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia nieprawidłowości w obrocie niektórymi towarami oraz usprawnienia funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej, który m.in. zawiera długo oczekiwane regulacje dotyczące CEWA - informuje Zespół kancelarii Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe. Z projektowanych przepisów wynika, że termin wdrożenia CEWA to 1 lutego 2024 roku.

Kary za zatory płatnicze

Kary za zatory płatnicze

Od początku 2023 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Tomasz Chróstny wydał 30 decyzji w sprawach zatorów płatniczych.

Prosty biznes - rząd przyjął projekt pakietu uproszczeń dla przedsiębiorców

Prosty biznes - rząd przyjął projekt pakietu uproszczeń dla przedsiębiorców

Ułatwienia w zakładaniu działalności gospodarczej, mniej formalności w prowadzeniu firmy m. in. ograniczenie wymogu używania pieczątek czy usprawnienie kontroli w firmach - to tylko niektóre z rozwiązań, jakie znalazły się w tzw. pakiecie ułatwień dla przedsiębiorców, który został przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a w poniedziałek został przyjęty przez rząd.

Projekt tzw. SENT Connect przyjęty przez rząd

Projekt tzw. SENT Connect przyjęty przez rząd

Kancelarii Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe poinformowała, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia nieprawidłowości w obrocie niektórymi towarami oraz usprawnienia funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej. Jest to kolejna odsłona tzw. projektu „SENT Connect”.