MOYA stacje paliw dopasowane do Twoich potrzeb!
Tankuj na stacjach z logo HUZARA

Warunki techniczne

2018-05-30
Warunki techniczne stacji i baz paliw

Założenie i prowadzenie stacji paliw to duże przedsięwzięcie, wymagające włożenia sporego kapitału oraz spełnienia szeregu rygorystycznych warunków. Takie przedsięwzięcie może jednak okazać się dobrym pomysłem biznesowym zwłaszcza obecnie, kiedy ustawodawca wprowadził zakaz handlu w sklepach w niedzielę i święta, a liczni zapominalscy będą kierować się do stacji paliw w celu dokonania drobnych zakupów. »

2017-05-22
Wydzielone pomieszczenie dostosowane do karmienia i przewijania dzieci na każdej stacji paliw?

W projekcie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2017 r. zawarto zapis, że w budynkach: gastronomii, handlu lub usług, a także stacji paliw o powierzchni użytkowej powyżej 100 m2, powinno znajdować się wydzielone pomieszczenie dostosowane do karmienia i przewijania dzieci. Czy zmiana prawa wymusi konieczność dostosowania wszystkich stacji czy tylko nowo powstających? »

2016-09-26
Koniec możliwości sprzedaży leków bez recepty na stacji paliw?

Nie jest rzeczą nadzwyczajną fakt, iż leki dostępne bez recepty można już kupować praktycznie wszędzie – w drobnych osiedlowych kioskach, sklepach, supermarketach a nawet na stacjach paliw. Z tej możliwości korzysta wielu ludzi, zwłaszcza z uwagi na ograniczoną ilość punktów aptecznych w małych miastach. Taki alternatywny dostęp do leków (w tym w szczególności w godzinach nocnych) sprzyja rozwojowi stacji benzynowej poszerzając jej ofertę handlową. »

2015-10-30
Legalizacja zbiorników paliwa

Aby w pełni przybliżyć istotę niniejszego opracowania w pierwszej kolejności pragnę przypomnieć definicję legalizacji, czyli ogółu czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia ściśle określone wymagania. Wyróżnia się w tym zakresie legalizację pierwotną (wykonywaną przed wprowadzeniem danego egzemplarza przyrządu do obrotu lub użytkowania); legalizację jednostkowa (rodzaj legalizacji pierwotnej przyrządu, przy czym przeprowadza się ją wyłącznie dla określonego, szczególnego zastosowania) oraz legalizacja ponowna (wykonywana w stosunku do przyrządów pomiarowych wprowadzonych już do obrotu lub użytkowania). »

2014-09-03
Ogólne warunki, jakie powinny spełniać bazy i stacje paliw płynnych

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych określone zostały w dziale II i IV rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie z dnia 21 listopada 2005r. (Dz. U. 2005, Nr. 243, poz. 2063), zwane dalej „rozporządzeniem”. »

Zadaj pytanie w kategorii Działalność Gospodarcza

* pola obowiązkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-613), przy ul. Stacyjnej 1/51.
  • Inspektorem ochrony danych w Information Market S.A. jest Magdalena Robak (71 787 69 69, iod @ informationmarket.pl).
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 pkt 1b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie dotyczącym udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przez formularz kontaktowy.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie.
Grupa Muszkieterów poszukuje dostawców paliw i autogazu na rok 2023

Ostatnio zadane pytania

Partnerzy Sekcji Prawnej

Kancelaria Prawna Ostrowski
Kancelaria Cabaj Kotala
SGS
Jakość, pewność i dywersyfikacja dostaw gazu

Aktualności prawne

Zamrożenie cen prądu dla sektora MŚP - jakich obowiązków trzeba dopełnić, aby skorzystać?
Zamrożenie cen prądu dla sektora MŚP - jakich obowiązków trzeba dopełnić, aby skorzystać?
Prezydent RP 2 listopada podpisał ustawę z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (dalej: „Ustawa”), która wprowadza mechanizm czasowego zamrożenia cen energii elektrycznej na poziomie 785 zł/MWh dla przedsiębiorców z tzw. sektora MŚP. Kancelaria Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe – partner sekcji prawnej e-petrol.pl przygotowała artykuł wyjaśniający kto i na jakich warunkach może skorzystać na zmianach prawa.
Ostatnie dni na poinformowanie o zmianie właściwości urzędu skarbowego od 01.01.2023 r.
Ostatnie dni na poinformowanie o zmianie właściwości urzędu skarbowego od 01.01.2023 r.
Do 17. października br., czyli najbliższego poniedziałku podatnicy, dla których z dniem 1. stycznia 2023 r. zmianie ulega właściwy urząd skarbowy muszą dokonać stosownego zawiadomienia swojego aktualnie właściwego urzędu skarbowego o tym fakcie – przypomina zespół kancelarii Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe.
Limit kosztów usług niematerialnych - możliwość uzyskania zwrotu podatku
Limit kosztów usług niematerialnych - możliwość uzyskania zwrotu podatku
Z początkiem tego roku został uchylony art. 15e ustawy o CIT, który ograniczał możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów określonych kategorii wydatków ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych.