Jesteś tutaj: Strona główna » Sekcja prawna » Warunki techniczne
Szukasz porady? Zadaj pytanie
Zobacz o co pytali inni
Zamów dostęp

Live Chat Software
Warunki techniczne
2017-05-22
Wydzielone pomieszczenie dostosowane do karmienia i przewijania dzieci na każdej stacji paliw?

W projekcie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2017 r. zawarto zapis, że w budynkach: gastronomii, handlu lub usług, a także stacji paliw o powierzchni użytkowej powyżej 100 m2, powinno znajdować się wydzielone pomieszczenie dostosowane do karmienia i przewijania dzieci. Czy zmiana prawa wymusi konieczność dostosowania wszystkich stacji czy tylko nowo powstających? »

2016-09-26
Koniec możliwości sprzedaży leków bez recepty na stacji paliw?

Nie jest rzeczą nadzwyczajną fakt, iż leki dostępne bez recepty można już kupować praktycznie wszędzie – w drobnych osiedlowych kioskach, sklepach, supermarketach a nawet na stacjach paliw. Z tej możliwości korzysta wielu ludzi, zwłaszcza z uwagi na ograniczoną ilość punktów aptecznych w małych miastach. Taki alternatywny dostęp do leków (w tym w szczególności w godzinach nocnych) sprzyja rozwojowi stacji benzynowej poszerzając jej ofertę handlową. »

2015-10-30
Legalizacja zbiorników paliwa

Aby w pełni przybliżyć istotę niniejszego opracowania w pierwszej kolejności pragnę przypomnieć definicję legalizacji, czyli ogółu czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia ściśle określone wymagania. Wyróżnia się w tym zakresie legalizację pierwotną (wykonywaną przed wprowadzeniem danego egzemplarza przyrządu do obrotu lub użytkowania); legalizację jednostkowa (rodzaj legalizacji pierwotnej przyrządu, przy czym przeprowadza się ją wyłącznie dla określonego, szczególnego zastosowania) oraz legalizacja ponowna (wykonywana w stosunku do przyrządów pomiarowych wprowadzonych już do obrotu lub użytkowania). »

2014-09-03
Ogólne warunki, jakie powinny spełniać bazy i stacje paliw płynnych

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych określone zostały w dziale II i IV rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie z dnia 21 listopada 2005r. (Dz. U. 2005, Nr. 243, poz. 2063), zwane dalej „rozporządzeniem”. »

Pytania i odpowiedzi
Partner sekcji
CWW Kancelaria Prawnicza Sp.k.

Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się na tej stronie są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą.
Te obrazy czy zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody 123RF Limited.