MOYA stacje paliw dopasowane do Twoich potrzeb!

Warunki techniczne

Warunki techniczne stacji i baz paliw

Warunki techniczne stacji i baz paliw

Założenie i prowadzenie stacji paliw to duże przedsięwzięcie, wymagające włożenia sporego kapitału oraz spełnienia szeregu rygorystycznych warunków. Takie przedsięwzięcie może jednak okazać się dobrym pomysłem biznesowym zwłaszcza obecnie, kiedy ustawodawca wprowadził zakaz handlu w sklepach w niedzielę i święta, a liczni zapominalscy będą kierować się do stacji paliw w celu dokonania drobnych zakupów.

Wydzielone pomieszczenie dostosowane do karmienia i przewijania dzieci na każdej stacji paliw?

Wydzielone pomieszczenie dostosowane do karmienia i przewijania dzieci na każdej stacji paliw?

W projekcie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2017 r. zawarto zapis, że w budynkach: gastronomii, handlu lub usług, a także stacji paliw o powierzchni użytkowej powyżej 100 m2, powinno znajdować się wydzielone pomieszczenie dostosowane do karmienia i przewijania dzieci. Czy zmiana prawa wymusi konieczność dostosowania wszystkich stacji czy tylko nowo powstających?

Koniec możliwości sprzedaży leków bez recepty na stacji paliw?

Koniec możliwości sprzedaży leków bez recepty na stacji paliw?

Nie jest rzeczą nadzwyczajną fakt, iż leki dostępne bez recepty można już kupować praktycznie wszędzie – w drobnych osiedlowych kioskach, sklepach, supermarketach a nawet na stacjach paliw. Z tej możliwości korzysta wielu ludzi, zwłaszcza z uwagi na ograniczoną ilość punktów aptecznych w małych miastach. Taki alternatywny dostęp do leków (w tym w szczególności w godzinach nocnych) sprzyja rozwojowi stacji benzynowej poszerzając jej ofertę handlową.

Legalizacja zbiorników paliwa

Legalizacja zbiorników paliwa

Aby w pełni przybliżyć istotę niniejszego opracowania w pierwszej kolejności pragnę przypomnieć definicję legalizacji, czyli ogółu czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia ściśle określone wymagania. Wyróżnia się w tym zakresie legalizację pierwotną (wykonywaną przed wprowadzeniem danego egzemplarza przyrządu do obrotu lub użytkowania); legalizację jednostkowa (rodzaj legalizacji pierwotnej przyrządu, przy czym przeprowadza się ją wyłącznie dla określonego, szczególnego zastosowania) oraz legalizacja ponowna (wykonywana w stosunku do przyrządów pomiarowych wprowadzonych już do obrotu lub użytkowania).

Ogólne warunki, jakie powinny spełniać bazy i stacje paliw płynnych

Ogólne warunki, jakie powinny spełniać bazy i stacje paliw płynnych

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych określone zostały w dziale II i IV rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie z dnia 21 listopada 2005r. (Dz. U. 2005, Nr. 243, poz. 2063), zwane dalej „rozporządzeniem”.

Zadaj pytanie w kategorii Działalność Gospodarcza

* pola obowiązkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-613), przy ul. Stacyjnej 1/51.
  • Inspektorem ochrony danych w Information Market S.A. jest Magdalena Robak (71 787 69 69, iod @ informationmarket.pl).
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 pkt 1b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie dotyczącym udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przez formularz kontaktowy.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie.

Ostatnio zadane pytania

Jakie obowiązki związane z zakupem LPG ma wspólnota mieszkaniowa, która nie prowadzi działalności gospodarczej i kupuje gaz w celach grzewczych?

Czy jako odbiorca hurtowy paliwa, mogę żądać od dostawcy paliwa by okazał się legalizacją urządzenia mierniczego (dystrybutora)?

Jakie uprawnienia należy posiadać lub jakie wymogi należy spełniać, aby móc uczestniczyć jako firma w pośrednictwie sprzedaży paliw? Chodzi mi zarówno o przypadek, gdy nie jest wymagana koncesja, czyli pośrednik wyłącznie kojarzy (kontaktuje) ze sobą dwa podmioty oraz gdy wymagana jest koncesja i pośrednik prócz wyszukania odpowiednich kontrahentów, przekazuje za pomocą własnej infrastruktury technicznej zakupiony towar do nabywcy.

Jak obliczyć wysokość dopuszczalnych ubytków normatywnych na stacjach paliw?

Czy zmiana ustawy o dozorze technicznym dotycząca odzyskiwania par paliwa z dnia 20 lipca 2017r dotyczy tylko dystrybutorów (pistoletów) na benzynę silnikową czy także na olej napędowy ?

Prowadzę skład podatkowy i dokonuję odpraw oleju napędowego.Urząd celny nakazuje mi każdorazowo rozładunek autocysterny do zbiornika magazynowego w celu ustalenia dokładnej ilości towaru. Do niedawna ilość towaru ustalałem na podstawie wskazań wagi samochodowej-legalizowanej. W interpretacjach odnalezionych w internecie odnalazłem informację, iż obowiązek rozładunku oleju napędowego do zbiorników naziemnych objęte są wyłącznie statki. Który z przepisów prawa definiuje tę kwestię?

Czy firma handlująca olejem napędowym i rozwożąca go do swoich klientów, ryzykuje utratę koncesji lub karę finansową w przypadku gdy zleje paliwo do zbiornika typu "mauzer" lub beczki i innego zbiornika jednopłaszczowego?

Jak kształtuje się sprawa odpowiedzialności za niespełnienie wymogów zbiornika

Jakie warunki techniczne trzeba spełnić, aby sprzedawać olej opałowy w kanistrach po 20 litrów?

Czy na fakturze VAT, dokładnie w miejscu podpisu osoby upoważnionej do odbioru faktury dostawca ma prawo dodatkowo przybijać pieczątkę o treści: odbiorca oświadcza, iż dostarczony towar zgodnie z fv spełnia wymogi pn-en 590:2009 co potwierdza dostarczony certyfikat.

Partnerzy Sekcji Prawnej

Kancelaria Prawna Ostrowski
Kancelaria Cabaj Kotala
SGS
Paliwa TotalEnergies - jakość i cena w trosce o Twój biznes