Jesteś tutaj: Strona główna » Sekcja prawna » Warunki techniczne
Szukasz porady? Zadaj pytanie
Zobacz o co pytali inni
Zamów dostęp

Live Chat Software
Warunki techniczne
2018-05-30
Warunki techniczne stacji i baz paliw

Założenie i prowadzenie stacji paliw to duże przedsięwzięcie, wymagające włożenia sporego kapitału oraz spełnienia szeregu rygorystycznych warunków. Takie przedsięwzięcie może jednak okazać się dobrym pomysłem biznesowym zwłaszcza obecnie, kiedy ustawodawca wprowadził zakaz handlu w sklepach w niedzielę i święta, a liczni zapominalscy będą kierować się do stacji paliw w celu dokonania drobnych zakupów. »

2017-05-22
Wydzielone pomieszczenie dostosowane do karmienia i przewijania dzieci na każdej stacji paliw?

W projekcie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2017 r. zawarto zapis, że w budynkach: gastronomii, handlu lub usług, a także stacji paliw o powierzchni użytkowej powyżej 100 m2, powinno znajdować się wydzielone pomieszczenie dostosowane do karmienia i przewijania dzieci. Czy zmiana prawa wymusi konieczność dostosowania wszystkich stacji czy tylko nowo powstających? »

2016-09-26
Koniec możliwości sprzedaży leków bez recepty na stacji paliw?

Nie jest rzeczą nadzwyczajną fakt, iż leki dostępne bez recepty można już kupować praktycznie wszędzie – w drobnych osiedlowych kioskach, sklepach, supermarketach a nawet na stacjach paliw. Z tej możliwości korzysta wielu ludzi, zwłaszcza z uwagi na ograniczoną ilość punktów aptecznych w małych miastach. Taki alternatywny dostęp do leków (w tym w szczególności w godzinach nocnych) sprzyja rozwojowi stacji benzynowej poszerzając jej ofertę handlową. »

2015-10-30
Legalizacja zbiorników paliwa

Aby w pełni przybliżyć istotę niniejszego opracowania w pierwszej kolejności pragnę przypomnieć definicję legalizacji, czyli ogółu czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia ściśle określone wymagania. Wyróżnia się w tym zakresie legalizację pierwotną (wykonywaną przed wprowadzeniem danego egzemplarza przyrządu do obrotu lub użytkowania); legalizację jednostkowa (rodzaj legalizacji pierwotnej przyrządu, przy czym przeprowadza się ją wyłącznie dla określonego, szczególnego zastosowania) oraz legalizacja ponowna (wykonywana w stosunku do przyrządów pomiarowych wprowadzonych już do obrotu lub użytkowania). »

2014-09-03
Ogólne warunki, jakie powinny spełniać bazy i stacje paliw płynnych

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych określone zostały w dziale II i IV rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie z dnia 21 listopada 2005r. (Dz. U. 2005, Nr. 243, poz. 2063), zwane dalej „rozporządzeniem”. »

Pytania i odpowiedzi
Partner sekcji
KW Kruk i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Sp.k.

Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się na tej stronie są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą.
Te obrazy czy zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody 123RF Limited.