Paliwa TotalEnergies - jakość i cena w trosce o Twój biznes

DAP

Delivered at Place
Dostarczony do określonego miejsca
Zastosowanie: we wszystkich gałęziach transportu

Metoda transportu Wszystkie gałęzie transportu
Przekazanie ładunku uzgodnione miejsce dostawy w kraju przywozu
Deklaracja celna - eksport Sprzedający
Dostarczenie do portu eksportu Sprzedający
Rozładunek w porcie eksportu Sprzedający
Załadunek w porcie eksportu Sprzedający
Transport do miejsca docelowego Sprzedający
Rozładunek w porcie importu Sprzedający
Załadunek w porcie importu Sprzedający
Dostawa do miejsca przeznaczenia Sprzedający
Ubezpieczenie -
Deklaracja celna - import Sprzedający
Opłaty importowe Kupujący


W INCOTERMS 2010 DAP zastąpił incoterm DAF, DES i DDU. W skrócie gwarantuje on dostarczenie do określonego miejsca. Odpowiedzialność sprzedającego dotyczy dostarczenia towaru do określonego miejsca. Po stronie kupującego pozostaje rozładunek - to odróżnia DAP od DAT.

Koszty
Sprzedający ponosi:
  • koszt opakowania do transportu
  • koszt załadunku
  • koszt podatków i ceł eksportowych
  • koszty transportu
Kupujący ponosi:
  • koszt rozładunku w miejscu przeznaczenia
  • opłaty terminalowe w miejscu przeznaczenia
  • koszty odatków i ceł przywozowych
  • dostawa do miejsca przeznaczenia