Jesteś tutaj: Strona główna » Wiedza i porady » Biodiesel
Gaz płynny - LPG
Live Chat Software

Biopaliwa

Wraz ze wzrostem wymagań stawianych paliwom, coraz większą liczbą samochodów poruszającą się po drogach świata, perspektywą końca zasobów paliw kopalnych, wzrasta zainteresowanie alternatywnymi źródłami energii między innymi: ogniwami paliwowymi, paliwami pochodzenia roślinnego.

Fizyczne parametry paliw i ich wpływ na eksploatację silnika

Oto krótkie omówienie parametrów paliw, które mają wpływ na eksploatację silnika.
  1. Gęstość paliwa wpływa na proces dawkowania mieszanki w dyszy wtryskowej. Ilość wagowa paliwa przepływającego przez otwory dyszy w jednostce czasu jest wprost proporcjonalna do jego gęstości. Na przykład, gdy w tych samych warunkach pracy dyszy wtryskowej zastosuje się paliwa o tej samej lepkości, lecz o różnej gęstości, to do komory spalania dopłynie więcej paliwa o większej gęstości, otrzyma się bogatszą mieszankę i wzrośnie zużycie paliwa.
  2. Lepkość paliwa wpływa na prędkość jego przepływu przez otwory dyszy. Im większa będzie lepkość paliwa, tym wolniej będzie ono przepływało przez otwory dyszy i odwrotnie.
    Zmiana temperatury otoczenia powoduje drastyczną zmianę lepkości np.: zmiana temp. Z -20oC do 20oC powoduje, że gęstość zmienia się o 4% a lepkość o prawie 50%. Zmiany takie powodują zubożenie mieszanki o 10%.
  3. Skład frakcyjny paliwa jest wskaźnikiem jego wartości eksploatacyjnej. Skład frakcyjny nie tylko mówi nam, jaką lotność posiada paliwo, która wpływa na uruchamianie paliwa, ale także informuje nas o jego skłonności do tworzenia korków parowych, które powodują przerwy w pracy silnika.
Spis treści:
e-mail autor: Paweł Woziwodzki