LOGOWANIE

Reklama w raporcie rocznym - Polski Rynek Paliw

Reklama w raporcie rocznym - Polski Rynek Paliw

Każdego roku na rynek branży paliwowej trafia raport roczny „Polski Rynek Paliw”, który jako Information Market S.A. wydajemy już od 2006 roku. Nasz rocznik to rzetelne kompendium wiedzy o branży paliwowej, które opisuje zjawiska i mechanizmy rządzące polskim rynkiem petrochemicznym w danym roku. Publikacja zawiera prognozy cen paliw, analizy, wyniki oraz podsumowania wydarzeń z rynku paliwowego. Od dwóch lat Raport wzbogacony jest również dodatkowo o branżowy Ranking 200 największych firm paliwowych, które funkcjonują na polskim rynku.

Nasz publikacja to jedno z bardziej efektywnych miejsc do promocji Państwa usług i produktów. Dzięki temu, że Raport wydawany jest w nakładzie 4 000 egzemplarzy, dociera do zdecydowanej większości podmiotów z sektora paliwowego. Z uwagi na to, że to jedyna publikacja na rynku tak szeroko opisująca i w sposób kompleksowy traktująca trzy sektory, które tworzą polską branżę paliwową stanowi obowiązkową lekturę ludzi, pracujących na co dzień w branży.

Odbiorcami Raportu "Polski Rynek Paliw" są:
 • Koncerny paliwowe
 • Importerzy i hurtownicy paliwowi
 • Firmy z sektora LPG
 • Firmy z sektora biopaliw
 • Bazy paliwowe
 • Właściciele stacji paliw
 • Firmy transportowe i spedycyjne
 • Firmy doradcze i badawcze
 • Organizacje rządowe

W ramach Raportu „Polski Rynek Paliw” proponujemy zamieszczenie Państwa reklamy w wybranym miejscu w publikacji

Przykład reklamy w formacie A4 w raporcie:
Reklama w Raporcie Rocznym - Polski Rynek Paliw
Korzyści z reklamy w Raporcie „Polski Rynek Paliw”:
 • Całoroczna reklama Partnera
 • Wsparcie relacji z firmami z sektora paliwowego
 • Wzmocnienie prestiżu Partnera jako profesjonalnego i wiarygodnego kontrahenta
 • Dotarcie z ofertą do decydentów firm z rynku paliwowego


Skontaktuj się z konsultantem »