Jakość, pewność i dywersyfikacja dostaw gazu
Średnie ceny paliw w polskich rafineriach
Aktualizacja 2022-05-21
Pb 95 6821,60
ON 6448,60
Ceny netto [PLN/m3] w temperaturze referencyjnej 15 st. C, zawierają podatek akcyzowy i opłatę paliwową.
Średnia cena wyliczana na dzień publikacji danych.
Średnie ceny detaliczne paliw w Polsce
Aktualizacja 2022-05-18
Pb 95 7,23
ON 7,25
LPG 3,67
Średnie ogólnopolskie ceny detaliczne w [PLN/l].
Aktualizacja najpóźniej w każdą środę do godz. 14:00.
Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Stawki akcyzy i opłaty paliwowej od dn. 2022-01-01
Typ paliwa Akcyza Opłata paliwowa
Benzyny Pb98, Pb95 1 413.00 PLN/m3 152.61 PLN/m3
Olej napędowy zaw. S do 0,001% 1 104.00 PLN/m3 329.12 PLN/m3
Olej opałowy lekki 232.00 PLN/m3 0.00 PLN/m3
Olej opałowy ciężki 64.00 PLN/t 0.00 PLN/t
Propan-Butan (autogaz) 387.00 PLN/t 186.32 PLN/t
Od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy wprowadzający na rynek krajowy paliwa silnikowe muszą uiszczać opłatę emisyjną. Stawka opłaty emisyjnej wynosi 80.00 PLN/m3.