Jesteś tutaj: Strona główna » Wiedza i porady » Biodiesel
Gaz płynny - LPG
Live Chat Software

Biopaliwa

Wraz ze wzrostem wymagań stawianych paliwom, coraz większą liczbą samochodów poruszającą się po drogach świata, perspektywą końca zasobów paliw kopalnych, wzrasta zainteresowanie alternatywnymi źródłami energii między innymi: ogniwami paliwowymi, paliwami pochodzenia roślinnego.

Charakterystyka paliw dla silników wysokoprężnych

Paliwom biodieslowskim stawiane są surowe normy, które te paliwa musza spełniać. Silnik zasilany nieodpowiednim paliwem podlega szybszemu zużyciu, obniżeniu jego parametrów technicznych i zmniejszeniu żywotności silnika.
Wymagania, jakie powinno spełniać paliwo:
 • szybko i sprawnie tworzyć jednorodną mieszankę paliwowo powietrzną wymaganej jakości, na co głównie wpływa gęstość, lepkość, skład frakcyjny i prężność par paliwa.
 • zapewniać normalne i bez detonacyjne spalanie mieszanki w silniku.
 • nie wytwarzać dużej ilości smolistych lub innych rodzajów osadów, zdolnych do zakłócenia pracy silnika. W przypadku paliw roślinnych mamy do czynienia z mono-, di-, triglicerydami, które powstają w trakcie procesu transestryfikacji.
 • wykazywać trwałość w warunkach składowania i transportu.
 • nie działać korodująco na metale, z których wykonane są części silnika
 • dostatecznie niska temperatura zamarzania, brak rozwarstwienia w niskich temperaturach
 • brak zanieczyszczeń i wody
Tabela 1: Wskaźniki charakteryzujące własności paliw

Wskaźniki charakteryzujące własnosci paliw
(podawane w normach przedmiotowych i w atestach)
Ocena wartości użytkowej paliw
Wartość liczby cetanowej Prawidłowość przebiegu spalania i skłonność do detonacji
Temperatura destylacji:
 • 10% paliwa określa
 • 50% paliwa określa
 • 90% paliwa i temperatura końca destylacji określają;
 • Łatwość uruchamiania silnika i zdolność do tworzenia korków parowych
 • Szybkość odparowania paliwa i sprawność pracy silnika
 • Ilość zawartych w paliwie ciężkich, nie odparowujących frakcji, zużycie paliwa i skłonność do tworzenia nagaru
Prężność par paliwa określa Latwość uruchamiania silnika i skłonność do tworzenia korków parowych
Zawartość:
 • zanieczyszczeń mechanicznych może spowodować
 • wody w paliwie moż w niskiej temp. spowodować
 • Zatkanie pompy wtryskowej, zwiększenie zużycia tulei i pierścieni tłokowych
 • Przerwy w dopływie paliwa do silnika, oblodzenie dyszy wtryskowej.
Okres indukcyjny określa Trwałość paliwa i jego odporność chemiczną w czasie składowania i transportu oraz skłonność do tworzenia osadów w silniku
Badanie działania korodującego i zawartości siarki ostrzegają przed Skłonnością paliwa do korodowania części silnika, co może spowodować przedwczesne jego zużycie


Własności oleju rzepakowego, jego estrów etylowych i metylowych oraz oleju napędowego pochodzenia kopalnego.

Tabela 2: Parametry paliw
Własności Olej rzepakowy Estry etylowe oleju rzepakowego Estry metylowe oleju rzepakowego Olej napędowy z przerobu ropy
Gęstość (20oC) g/ml 0,916 0,876 0,884 0,81-0,89
Liczba cetanowa 36 50,5 ~50 45-51
Lepkość (20oC) mm2/s 78,7 40oC 4,53 6,8 9,5
Punkt krzepnięcia oC -14 -23 -1,1 -15
Punkt blokady filtra oC -2 -12 -6 -7
Destylacja oC >260 250-350 320-350 180-350
Spis treści:
e-mail autor: Paweł Woziwodzki