Podatek od przerzuconych zysków

Zespół kancelarii Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe przypomina, że za 2022 rok część podatników CIT będzie miało obowiązek zapłaty 19 proc. podatku od tzw. przerzuconych dochodów.

Podatek od przerzuconych zysków
Za przerzucone dochody mogą zostać uznane koszty poniesione pośrednio lub bezpośrednio przez polską spółkę na rzecz podmiotu powiązanego z tytułu:
 
•    usług niematerialnych, tj. usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz usług o podobnym charakterze;
•    należności licencyjnych;
•    kosztów finansowania dłużnego;
•    przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika, a także funkcji, aktywów i ryzyk,
 
jeżeli ich suma poniesiona w roku podatkowym na rzecz podmiotów powiązanych i niepowiązanych, stanowi co najmniej 3 proc. sumy kosztów uzyskania przychodów (w tym amortyzacji ŚT i WNIP) poniesionych w tym roku w jakiejkolwiek formie.
 
Powyższe rodzaje kosztów mogą zostać uznane za przerzucone dochody, jeżeli zostaną spełnione dodatkowe warunki w odniesieniu do odbiorcy tych należności, tj.:
1.    podatek faktycznie zapłacony przez odbiorcę płatności w państwie siedziby jest o 25 proc. niższy niż gdyby był opodatkowany stawką 19 proc. CIT oraz
2.    koszty te:
- podlegające zaliczeniu do kosztów podatkowych, odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku odbiorcy płatności lub
- wypłacane przez odbiorcę płatności w formie dywidendy lub innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych w tym samym roku,
stanowiły co najmniej 50 proc. wartości uzyskanych przez ten podmiot przychodów określonych zgodnie z przepisami o podatku dochodowym lub zgodnie z przepisami o rachunkowości.
 
Przepisy przewidują szczególnego rodzaju wyłączenie dla podmiotów z UE i EOG, które prowadzą „istotną rzeczywistą działalność gospodarczą”, a zatem szczególnie zagrożone są płatności na rzecz podmiotów spoza tego obszaru i podmiotów o charakterze spółek holdingowych. Co istotne to na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia, że nie ma obowiązku zapłaty tego podatku, co każdorazowo wymaga dokonania weryfikacji podmiotów na rzecz których dokonywane są wypłaty.
 
Jeżeli zatem w roku 2022 dokonywali Państwo płatności na rzecz podmiotów powiązanych Kancelaria zachęca do przeprowadzenia:
•    analizy płatności, po kątem ich kwalifikacji się jako „przerzucone dochody”;
•    weryfikacji współczynnika kosztów kwalifikowanych w kosztach podatkowych;
•    analizy warunków na poziomie kontrahenta/odbiorcy należności.

W przypadku pytań dotyczących poruszonych klwestii podatkowych należy kontaktować się bezpośrednio z Kancelarią.

Opracowanie:
Zespół kancelarii Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe

Zadaj pytanie w kategorii Akcyza i VAT

* pola obowiązkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-613), przy ul. Stacyjnej 1/51.
  • Inspektorem ochrony danych w Information Market S.A. jest Magdalena Robak (71 787 69 69, iod @ informationmarket.pl).
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 pkt 1b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie dotyczącym udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przez formularz kontaktowy.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie.

Partner Sekcji Prawnej

Kancelaria Cabaj Kotala

Opracowania tematyczne

Stawki podatków paliwowych i opłat w 2023 r.

Stawki podatków paliwowych i opłat w 2023 r.

Kancelaria Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe przygotowała zestawienie obowiązujących stawek VAT, akcyzy i opłaty paliwowej od 1 stycznia 2023 r.

Mikrobiologia paliw – pobieranie próbek i badania laboratoryjne

Mikrobiologia paliw – pobieranie próbek i badania laboratoryjne

Światowe koszty związane z usuwaniem skutków skażeń mikrobiologicznych wynoszą rocznie >10 bilionów USD. W skład mikroflory stanowiącej zanieczyszczenie paliw wchodzą najczęściej grzyby pleśniowe, drożdże i bakterie tlenowe lub beztlenowe.

Koniec okresu przejściowego na wyznaczenie doradcy DGSA

Koniec okresu przejściowego na wyznaczenie doradcy DGSA

Na pytania o to kto musi wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych (DGSA), w jaki sposób można spełnić ten obowiązek i jaki kary czekają za brak doradcy, w rozmowie z portalem e-petrol.pl odpowiada Małgorzata Wieleba-Walicka, radca prawny i wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu

Nowelizacja ustawy o akcyzie

Nowelizacja ustawy o akcyzie

Zespół kancelarii Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe poinformowała,że 15 grudnia 2022 r. Sejm odrzucił poprawki Senatu i uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa czeka teraz na podpis Prezydenta i opublikowanie w Dzienniku Ustaw.

Jak zmieni się rynek paliw ciekłych po wprowadzeniu Platformy Paliwowej?

Jak zmieni się rynek paliw ciekłych po wprowadzeniu Platformy Paliwowej?

Platforma Paliwowa to nowy system teleinformatyczny, mający na celu usprawnienie wymiany informacji o podmiotach, transakcjach oraz infrastrukturze wykorzystywanej w operacjach z wykorzystaniem paliw ciekłych w Polsce. Co to za system? Kogo będzie dotyczył obowiązek raportowania? Jak zmieni się sposób wymiany informacji o rynku paliw