MOYA stacje paliw dopasowane do Twoich potrzeb!

Podatek od przerzuconych zysków

Zespół kancelarii Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe przypomina, że za 2022 rok część podatników CIT będzie miało obowiązek zapłaty 19 proc. podatku od tzw. przerzuconych dochodów.

Za przerzucone dochody mogą zostać uznane koszty poniesione pośrednio lub bezpośrednio przez polską spółkę na rzecz podmiotu powiązanego z tytułu:
 
•    usług niematerialnych, tj. usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz usług o podobnym charakterze;
•    należności licencyjnych;
•    kosztów finansowania dłużnego;
•    przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika, a także funkcji, aktywów i ryzyk,
 
jeżeli ich suma poniesiona w roku podatkowym na rzecz podmiotów powiązanych i niepowiązanych, stanowi co najmniej 3 proc. sumy kosztów uzyskania przychodów (w tym amortyzacji ŚT i WNIP) poniesionych w tym roku w jakiejkolwiek formie.
 
Powyższe rodzaje kosztów mogą zostać uznane za przerzucone dochody, jeżeli zostaną spełnione dodatkowe warunki w odniesieniu do odbiorcy tych należności, tj.:
1.    podatek faktycznie zapłacony przez odbiorcę płatności w państwie siedziby jest o 25 proc. niższy niż gdyby był opodatkowany stawką 19 proc. CIT oraz
2.    koszty te:
- podlegające zaliczeniu do kosztów podatkowych, odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku odbiorcy płatności lub
- wypłacane przez odbiorcę płatności w formie dywidendy lub innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych w tym samym roku,
stanowiły co najmniej 50 proc. wartości uzyskanych przez ten podmiot przychodów określonych zgodnie z przepisami o podatku dochodowym lub zgodnie z przepisami o rachunkowości.
 
Przepisy przewidują szczególnego rodzaju wyłączenie dla podmiotów z UE i EOG, które prowadzą „istotną rzeczywistą działalność gospodarczą”, a zatem szczególnie zagrożone są płatności na rzecz podmiotów spoza tego obszaru i podmiotów o charakterze spółek holdingowych. Co istotne to na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia, że nie ma obowiązku zapłaty tego podatku, co każdorazowo wymaga dokonania weryfikacji podmiotów na rzecz których dokonywane są wypłaty.
 
Jeżeli zatem w roku 2022 dokonywali Państwo płatności na rzecz podmiotów powiązanych Kancelaria zachęca do przeprowadzenia:
•    analizy płatności, po kątem ich kwalifikacji się jako „przerzucone dochody”;
•    weryfikacji współczynnika kosztów kwalifikowanych w kosztach podatkowych;
•    analizy warunków na poziomie kontrahenta/odbiorcy należności.

W przypadku pytań dotyczących poruszonych klwestii podatkowych należy kontaktować się bezpośrednio z Kancelarią.

Opracowanie:
Zespół kancelarii Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe

Zadaj pytanie w kategorii Akcyza i VAT

* pola obowiązkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-613), przy ul. Stacyjnej 1/51.
  • Inspektorem ochrony danych w Information Market S.A. jest Magdalena Robak (71 787 69 69, iod @ informationmarket.pl).
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 pkt 1b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie dotyczącym udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przez formularz kontaktowy.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie.

Partner Sekcji Prawnej

Kancelaria Cabaj Kotala

Opracowania tematyczne

Alert - minimalny podatek a podmioty z branż akcyzowych

Alert - minimalny podatek a podmioty z branż akcyzowych

Zespół kancelarii Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe w alercie podatkowym zwraca uwagę, na jeden z przepisów, który ma szczególne znaczenie z punktu widzenia podmiotów prowadzących działalność w branży wyrobów akcyzowych.

Korekta roczna i korekta wieloletnia w JST - przypomnienie o ostatnich zmianach

Korekta roczna i korekta wieloletnia w JST - przypomnienie o ostatnich zmianach

W związku ze zbliżającym się terminem dokonywania korekt rocznych i korekt wieloletnich w podatku VAT (26. lutego) zespół kancelarii Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe przypomina o zmianach w tym zakresie wprowadzonych pakietem zmian określanym jako SLIM VAT 3.

Terminale towarowe zwolnione z podatku od nieruchomości w 2024 r.

Terminale towarowe zwolnione z podatku od nieruchomości w 2024 r.

Do końca stycznia podatnicy podatku od nieruchomości będący osobami prawnymi są zobowiązani do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2024 - przypomina kancelaria Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe.

Minimalny podatek dochodowy zaczął obowiązywać

Minimalny podatek dochodowy zaczął obowiązywać

Z dniem 1 stycznia 2024 roku zaczęły obowiązywać odroczone dotychczas przepisy dotyczące minimalnego podatku dochodowego. Jak wyjaśnia zespół kancelarii Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe oznacza to, że w 2025 roku pierwsze podmioty będą zobowiązane do zapłaty minimalnego podatku dochodowego za bieżący rok.

E10 – od 1 stycznia 2024 na polskich stacjach paliw

E10 – od 1 stycznia 2024 na polskich stacjach paliw

Benzyna E10 zawiera do 10 proc. biokomponentu w postaci alkoholu etylowego produkowanego z biomasy np. z kukurydzy, trzciny cukrowej czy pszenicy. Jest to zatem paliwo o zmniejszonej ilości paliw kopalnych, co pozwala na ograniczenie emisji dwutlenku węgla. W artykule przeczytasz o własnościach etanolu, zaletach jego stosowania i ryzykach

Faktury ustrukturyzowane

Faktury ustrukturyzowane

Zespół kancelarii Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe przygotował bardzo dokładne opracowanie zmian do ustawy o VAT wynikających z ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 11 sierpnia 2023, poz. 1598).

Paliwa TotalEnergies - jakość i cena w trosce o Twój biznes