MOYA stacje paliw dopasowane do Twoich potrzeb!

Prezydent podpisał nowelę ustawy o bezpieczeństwie morskim

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw - poinformowało w czwartek biuro prasowe Kancelarii Prezydenta RP.

Prezydent podpisał nowelę ustawy o bezpieczeństwie morskim
Nowelizacja ma m.in. umożliwić budowę portu do obsługi morskich farm wiatrowych i daje skarbowi państwa prawo pierwokupu akcji firm położonych na terenie portów morskich.

Celem noweli - jak podało biuro prasowe Kancelarii Prezydenta RP - jest "poprawa bezpieczeństwa żeglugi, zwiększenie efektywności działań administracji morskiej w imieniu państwa bandery, usprawnienie nadzoru nad czynnościami uznanych organizacji upoważnionych do wykonywania zadań administracji morskiej, uproszczenie i zaktualizowanie ram prawnych w zakresie dopełniania formalności sprawozdawczych z wykorzystaniem Krajowego Pojedynczego Punktu Kontaktowego przez statki wchodzące do portów morskich i z nich wychodzące, usprawnienie funkcjonowania systemu ochrony żeglugi i portów oraz umożliwienie budowy przez administrację morską portu do obsługi morskich farm wiatrowych".

Jak podał „Puls Biznesu” organizacje zrzeszające nadbałtyckich przedsiębiorców wysłały do Andrzeja Dudy apel o zablokowanie ustawy dającej skarbowi państwa prawo pierwokupu akcji firm, ale prezydent nie przychylił się do ich prośby.

Zmiany w ustawie o portach i przystaniach morskich polegają z kolei m.in. na przyznaniu Skarbowi Państwa prawa pierwokupu udziałów albo akcji w spółce handlowej, która dysponuje prawami do nieruchomości położonej w granicach portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, a także na "umożliwieniu ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej wskazania, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw klimatu, w drodze rozporządzenia, portu przeznaczonego do obsługi morskich farm wiatrowych".
 
Zostań franczyzobiorcą AMIC Energy
Pozostałe aktualności
Niedobory na francuskich stacjach paliw

Niedobory na francuskich stacjach paliw

Na skutek trwających od ponad dwóch tygodni strajków w rafineriach w regionie Paryża już co trzecia stacja benzynowa ma problemy z dostępnością paliwa.

Iran będzie finalizował inwestycje w przemyśle naftowym

Iran będzie finalizował inwestycje w przemyśle naftowym

Według irańskiego kalendarza (rozpoczętego 21 marca) irańskie kierownictwo planuje w tym roku zakończyć ponad 10 projektów w dziedzinie petrochemii - poinformował o tym w środę na spotkaniu z pracownikami przemysłu naftowego wiceminister ropy naftowej i dyrektor wykonawczy Irańskiej Narodowej Spółki Naftowej (NIOC) Morteza Shahmirzai.

CNOOC na dużym plusie

CNOOC na dużym plusie

Największa chińska spółka zajmująca się wydobyciem ropy i gazu ziemnego - CNOOC, podwoiła swój zysk netto w 2022 r. głównie za sprawą rosnących cen energii – poinformowało biuro prasowe chińskiej firmy.

Możliwe przerwy w dostawach ropy z Kurdystanu

Możliwe przerwy w dostawach ropy z Kurdystanu

W środę, po zatrzymaniu północnego rurociągu eksportowego, zaistniała konieczność zamknięcia lub ograniczenia produkcji z trzech projektów wydobywczych w pół-autonomicznym regionie Kurdystanu w północnym Iraku. Możliwe są dalsze przerwy w produkcji.

Rosnieft znacząco zwiększy dostawy do Indii

Rosnieft znacząco zwiększy dostawy do Indii

Rosnieft i Indian Oil zawarły porozumienie w sprawie zwiększenia dostaw ropy do Indii, rozszerzenia listy dostarczanych produktów ropopochodnych oraz rozliczeń.