Zarząd Unimotu pozytywnie o objęciu spółki szczególną ochroną

Począwszy od 1 stycznia 2023 r. spółka Unimot, jako podmiot działający w strategicznym sektorze polskiej gospodarki, została objęta szczególną ochroną przewidzianą w ustawie o kontroli niektórych inwestycji.

Zarząd Unimotu pozytywnie o objęciu spółki szczególną ochroną
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli, Unimot został wskazany jako podmiot podlegający ochronie. Zgodnie z przepisami tej ustawy w przypadku zamiaru osiągnięcia lub przekroczenia 20 proc., 25 proc., 33 proc. oraz 50 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki podlegającej ochronie, inwestor jest zobligowany poddać się mechanizmowi kontroli i złożyć stosowne zawiadomienie organowi kontroli o zamiarze dokonania inwestycji. W przypadku Unimotu jako organ kontroli został wskazany minister właściwy do spraw aktywów państwowych.

W komunikacie prasowym zarząd Unimotu pozytywnie ocenił wpisanie spółki na listę podmiotów podlegających ochronie. Jego zdaniem jest to wyraźne potwierdzenie strategicznego znaczenia spółki dla polskiej gospodarki i docenienie istotnego udziału w rynku paliwowym.

Wykaz podmiotów podlegających ochronie obowiązuje do końca 2023 r. Po upływie tego terminu zostanie on zaktualizowany.
Słowa kluczowe: