Jesteś tutaj: Strona Główna » Wiadomości » Z kraju
Live Chat Software
Lotos Paliwa
Na Stacji Paliw. Magazyn branżowych inspiracji

Nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

e-petrol.pl
2021-12-09 / 09:57
Nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Kancelaria Prezydenta podała, że prezydent podpisał nowelizację ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, której celem jest ułatwienie i przyśpieszenie rozwoju tego sektora w Polsce oraz wdrożenie przepisów unijnych w tym zakresie.

Nowelizacja wdraża przepisy dyrektywy 2019/1161 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, dyrektywę 2019/944 z 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz dyrektywę 2018/844 z 30 maja 2018 r, nowelizującą dyrektywy: w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i w sprawie efektywności energetycznej.

W komunikacie podano, że nowelizacja m.in. wprowadza przepisy modyfikujące zasady tworzenia stref czystego transportu, określa procedurę mającą na celu instalację w budynkach wielorodzinnych punktów ładowania oraz rozszerza uprawnienia inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) oraz Transportowego Dozoru Technicznego (TDT).

Dodatkowo nowelizacja doprecyzowuje przepisy dotyczące stacji ładowania, które powinny podlegać kontrolom przeprowadzanym przez UDT, oraz definicję stacji ładowania, doprecyzowuje zasady funkcjonowania rejestru Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych (EIPA), wprowadza pojęcia i regulacje mające na celu rozwój infrastruktury tankowania wodoru.

Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się na tej stronie są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą.
Te obrazy czy zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody 123RF Limited.