Shell Franczyza
Dołącz do sieci HUZAR i ciesz się korzystnymi warunkami działania

Nowelizacja ustawy o akcyzie

Kancelaria Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe informuje o nowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja ustawy o akcyzie
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Znajduje się on obecnie na etapie opiniowania. Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy ma ona doprecyzować oraz ujednolicić aktualne przepisy. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany zaproponowane w Projekcie. Natomiast z pełną treścią Projektu możecie zapoznać się Państwo pod tym linkiem Akt prawny (rcl.gov.pl).

Projekt przedłuża możliwość prowadzenia ewidencji i innej dokumentacji w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2023 r. Ważną zmianą jest także przesunięcie terminu wejścia w życie zmian związanych z wdrożeniem nowego Systemu AIS/IMPORT na 1 grudnia 2023 r.

Inne zaproponowane w Projekcie zmiany dotyczą:

1.    Wprowadzenia uproszczeń dla podmiotów produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW.

2.    Wprowadzenia uproszczeń dla JST, które produkują energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w różnych ich jednostkach organizacyjnych, w zakresie obowiązku rejestracji, składania deklaracji podatkowej i prowadzenia ewidencji.

3.    Uproszczenia obowiązku składania deklaracji kwartalnych od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką podatku akcyzowego.

4.    Doprecyzowania regulacji w zakresie obowiązków związanych z nabyciem wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, objętych na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej.

5.    Objęcia zbiorczym e-DD przypadków, w których podmiot odbierający, do/od którego przemieszczane są wyroby akcyzowe posiada kilka miejsc odbioru.

6.    Rozszerzenia przypadków, w których nie ma konieczności spełnienia dodatkowych warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego typu magazynowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy, w którym produkuje wyroby akcyzowe.

7.    Wydłużenia do dnia 31 grudnia 2029 r. zwolnienia od akcyzy dla samochodów osobowych stanowiących pojazdy hybrydowe zasilane energią pochodzącą z zewnątrz o pojemności silnika spalinowego nieprzekraczającej 2000 cm³ (tzw. pojazdy „z wtyczką”).

8.    Zniesienia w niektórych przypadkach obowiązku wydawania certyfikatów małego producenta napojów alkoholowych dla podmiotów korzystających z obniżonej stawki akcyzy w przypadku produkcji krajowej napojów alkoholowych.

9.    Doprecyzowania regulacji dotyczącej właściwości miejscowej organu podatkowego w zakresie przemieszczania wyrobów akcyzowych oraz monitorowania sprzedaży wyrobów węglowych, z użyciem Systemu EMCS.

10.    Uzupełnienia regulacji dotyczących zakresu dokumentów składanych wraz z wnioskiem o zwrot akcyzy.

11.    Poszerzenia definicji zbiornika standardowego dla potrzeb zwolnienia od akcyzy gazu importowanego w zbiornikach pojazdów silnikowych.

12.    Wprowadzenia obowiązku deklarowania nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego na deklaracji podatkowej oraz wskazania, że w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego suszu tytoniowego składana jest deklaracja podatkowa.

13.    Utrzymania braku obowiązku składania deklaracji w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego, po wdrożeniu przepisów dyrektywy horyzontalnej, tj. po dniu 13 lutego 2023 r.

14.    Rezygnacji z obligatoryjnego potwierdzania zgodności ze stanem faktycznym przez naczelnika urzędu celno-skarbowego spisu wyrobów akcyzowych oznaczonych nieprawidłowo, nieważnymi znakami akcyzy lub uszkodzonymi znakami akcyzy, przeznaczonych do dalszej sprzedaży.

15.    Wprowadzenia obowiązku sporządzenia spisu wyrobów podlegających oznaczaniu legalizacyjnymi znakami w terminie trzech dni od dnia przeznaczenia wyrobów do sprzedaży.

16.    Wyłączenia cygar i cygaretek z rocznej ważności znaków akcyzy dla wyrobów tytoniowych oraz objęcia znaków akcyzy na te wyroby ważnością tak jak dla wyrobów spirytusowych i winiarskich.

17.    Umożliwienia utrzymania właściwości organu podatkowego dla uprawnionego wysyłającego, gdy podmiot ten z uwagi na posiadany status akcyzowy ma już ustalony właściwy miejscowo organ podatkowy ds. akcyzy.

18.    Umożliwienia podmiotom składania wniosków o nadanie numeru akcyzowego uprawnionego odbiorcy oraz numeru akcyzowego uprawnionego wysyłającego oraz nadawania im tych numerów akcyzowych przed dniem wejścia w życie przepisów przewidujących obowiązek posiadania tych numerów.

19.    Wyłączenia uprawnionego wysyłającego z katalogu podmiotów, które w sytuacji niedostępności Systemu EMCS składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na objęcie ich zabezpieczeniem akcyzowym zobowiązania podatkowego uprawnionego odbiorcy.


Opracowanie:
Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe

Zadaj pytanie ekspertom Sekcji Prawnej

Jeżeli masz pytanie dotyczące przepisów prawa, związane z działalnością na rynku paliw zadaj je tutaj. Wysyłając je zgadzasz się na jego publikację w naszym serwisie (dane osobowe, adres e-mail nie są publikowane, dzięki czemu zachowujesz pełną anonimowość).
Ukierunkowujące odpowiedzi, pozwalające Ci ocenić złożoność problemu, pojawią się w Sekcji Prawnej e-petrol.pl w dziale Pytań i odpowiedzi (FAQ), najpóźniej po upływie 5 dni roboczych. Udzielą Ci ich eksperci z renomowanych kancelarii prawnych, mający doświadczenie w obsłudze firm energetycznych.

* pola obowiązkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-613), przy ul. Stacyjnej 1/51.
  • Inspektorem ochrony danych w Information Market S.A. jest Magdalena Robak (71 787 69 69, iod @ informationmarket.pl).
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 pkt 1b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie dotyczącym udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przez formularz kontaktowy.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie.
Zwiększ swoją widoczność i sprzedaż w międzynarodowej sieci UTA!

Więcej w kategorii

Podatek od nieruchomości – pamiętaj o złożeniu deklaracji
Podatek od nieruchomości – pamiętaj o złożeniu deklaracji
Zespół kancelarii Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe przypomina, że do końca stycznia podatnicy podatku od nieruchomości będący osobami prawnymi są zobowiązani do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2023.
Start systemu Platforma Paliwowa coraz bliżej
Start systemu Platforma Paliwowa coraz bliżej
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS) w drugim kwartale 2023 roku uruchamia system informatyczny — Platforma Paliwowa. Obecnie do przedsiębiorców trafiają informacje w tej sprawie.
 e-SAD - elektronizacja unijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych "z zapłaconą akcyzą"
e-SAD - elektronizacja unijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych "z zapłaconą akcyzą"
Eksperci z kancelarii Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe przypominają, że 13 lutego 2023 r. wchodzą w życie przepisy o elektronizacji wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych, realizowanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.
Program dopłat do cen gazu ziemnego i energii elektrycznej za rok 2022 przyjęty przez Radę Ministrów
Program dopłat do cen gazu ziemnego i energii elektrycznej za rok 2022 przyjęty przez Radę Ministrów
Zespół kancelarii Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe poinformował, że 3 stycznia br. Rada Ministrów przyjęła program dopłat do cen gazu ziemnego i energii elektrycznej za rok 2022. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii nabór wniosków o dopłaty ma zostać otwarty już w pierwszej połowie stycznia br.
Stawki podatków paliwowych i opłat w 2023 r.
Stawki podatków paliwowych i opłat w 2023 r.
Kancelaria Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe przygotowała zestawienie obowiązujących stawek VAT, akcyzy i opłaty paliwowej od 1 stycznia 2023 r.
Podatek od przerzuconych zysków
Podatek od przerzuconych zysków
Zespół kancelarii Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe przypomina, że za 2022 rok część podatników CIT będzie miało obowiązek zapłaty 19 proc. podatku od tzw. przerzuconych dochodów.
Koniec okresu przejściowego na wyznaczenie doradcy DGSA
Koniec okresu przejściowego na wyznaczenie doradcy DGSA
Na pytania o to kto musi wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych (DGSA), w jaki sposób można spełnić ten obowiązek i jaki kary czekają za brak doradcy, w rozmowie z portalem e-petrol.pl odpowiada Małgorzata Wieleba-Walicka, radca prawny i wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych.
Zamrożenie cen prądu dla sektora MŚP - jakich obowiązków trzeba dopełnić, aby skorzystać?
Zamrożenie cen prądu dla sektora MŚP - jakich obowiązków trzeba dopełnić, aby skorzystać?
Prezydent RP 2 listopada podpisał ustawę z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (dalej: „Ustawa”), która wprowadza mechanizm czasowego zamrożenia cen energii elektrycznej na poziomie 785 zł/MWh dla przedsiębiorców z tzw. sektora MŚP. Kancelaria Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe – partner sekcji prawnej e-petrol.pl przygotowała artykuł wyjaśniający kto i na jakich warunkach może skorzystać na zmianach prawa.

Partnerzy Sekcji Prawnej

Kancelaria Prawna Ostrowski
Kancelaria Cabaj Kotala
SGS

Pozostałe aktualności

Branża paliwowa w Polsce dobrze przygotowana na unijne sankcje dotyczące zakazu importu rosyjskich paliw
Branża paliwowa w Polsce dobrze przygotowana na unijne sankcje dotyczące zakazu importu rosyjskich paliw
5 lutego wchodzą w życie unijne sankcje obejmujące import rosyjskich paliw gotowych. Jest to odpowiedź na kontynuację działań wojennych prowadzonych przez Rosję w Ukrainie. Celem embargo jest ograniczenie możliwości finansowania rosyjskiej agresji na naszych wschodnich sąsiadów.
e-petrol.pl: unijne embargo na paliwa z Rosji niepokoi kierowców
e-petrol.pl: unijne embargo na paliwa z Rosji niepokoi kierowców
Ceny paliw na stacjach rosną, a kierowcy obawiają się, że w związku z unijnym zakazem importu rosyjskich produktów naftowych, to dopiero początek ich problemów. Uspokajamy – w najbliższych dniach nie spodziewamy się skokowych podwyżek na detalicznym rynku paliw.
Będą kontrole spółek skarbu państwa
Będą kontrole spółek skarbu państwa
Sąd w Gdańsku uznał, że Najwyższa Izba Kontroli (NIK) ma prawo kontrolować spółki z udziałem skarbu państwa. Decyzja sądu dotyczyła co prawda kontroli w grupie Energa, ale dziś w serwisie rp.pl czytamy, że szef NIK Marian Banaś zapowiada wejście z kontrolą do Orlenu.
Zysk Shella w 2022 roku przebił szacunki
Zysk Shella w 2022 roku przebił szacunki
Shell poinformował, że w 2022 roku osiągnął rekordowy zysk w wysokości 40 miliardów USD. Koncern energetyczny potwierdził, że na wynik i wysokie dywidendy pozwolił gwałtowny wzrost cen energii po rosyjskiej inwazji na Ukrainę.
Zatrzymany za kradzież paliwa
Zatrzymany za kradzież paliwa
Policjanci z komisariatu w Ożarowie Mazowieckim kontrolę pojazdu zakończyli zatrzymaniem kierowcy. Funkcjonariusze rozpoznali bowiem samochód i mężczyznę, którego wizerunek został utrwalony kilka dni wcześniej na jednej ze stacji paliw podczas kradzieży paliwa.
ConocoPhillips także z rekordowym zyskiem
ConocoPhillips także z rekordowym zyskiem
Koncern ConocoPhillips poinformował w czwartek, że jego zysk wzrósł ponad dwukrotnie do 18,7 mld USD w 2022 r. To największy zysk, osiągnięty przez firmę od czasu wydzielenia działalności rafineryjnej w 2012 r.
Parlament Europejski wezwał UE do przyjęcia dziesiątego pakietu antyrosyjskich sankcji
Parlament Europejski wezwał UE do przyjęcia dziesiątego pakietu antyrosyjskich sankcji
W przededniu szczytu UE-Ukraina, w czwartek 2 lutego, Parlament Europejski przyjął na sesji plenarnej rezolucję, w której zaapelował do krajów Unii Europejskiej o jak najszybsze przyjęcie dziesiątego pakietu sankcji przeciwko Rosji.
Co stanie się po wejściu w życie unijnych sankcji na import paliw z Rosji?
Co stanie się po wejściu w życie unijnych sankcji na import paliw z Rosji?
Na rynku europejskim brakuje podaży średnich destylatów i nie wiadomo jeszcze, co stanie się po wejściu w życie unijnych sankcji na import rosyjskich produktów naftowych - powiedział na konferencji prasowej szef Shell Wael Sawan, odpowiadając na pytanie, czy po 5 lutego Europa będzie miała wystarczającą ilość oleju napędowego.
Rosja zmniejszyła przerób ropy
Rosja zmniejszyła przerób ropy
Przerób ropy w Federacji Rosyjskiej w 2022 roku spadł o 3,5 proc. w stosunku do 2021 roku, do 276 mln ton - poinformował w materiałach Rosstat.