Paliwa BAQ jakość grupy Orlen

Nowelizacja ustawy o akcyzie

Kancelaria Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe informuje o nowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja ustawy o akcyzie
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Znajduje się on obecnie na etapie opiniowania. Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy ma ona doprecyzować oraz ujednolicić aktualne przepisy. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany zaproponowane w Projekcie. Natomiast z pełną treścią Projektu możecie zapoznać się Państwo pod tym linkiem Akt prawny (rcl.gov.pl).

Projekt przedłuża możliwość prowadzenia ewidencji i innej dokumentacji w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2023 r. Ważną zmianą jest także przesunięcie terminu wejścia w życie zmian związanych z wdrożeniem nowego Systemu AIS/IMPORT na 1 grudnia 2023 r.

Inne zaproponowane w Projekcie zmiany dotyczą:

1.    Wprowadzenia uproszczeń dla podmiotów produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW.

2.    Wprowadzenia uproszczeń dla JST, które produkują energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w różnych ich jednostkach organizacyjnych, w zakresie obowiązku rejestracji, składania deklaracji podatkowej i prowadzenia ewidencji.

3.    Uproszczenia obowiązku składania deklaracji kwartalnych od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką podatku akcyzowego.

4.    Doprecyzowania regulacji w zakresie obowiązków związanych z nabyciem wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, objętych na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej.

5.    Objęcia zbiorczym e-DD przypadków, w których podmiot odbierający, do/od którego przemieszczane są wyroby akcyzowe posiada kilka miejsc odbioru.

6.    Rozszerzenia przypadków, w których nie ma konieczności spełnienia dodatkowych warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego typu magazynowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy, w którym produkuje wyroby akcyzowe.

7.    Wydłużenia do dnia 31 grudnia 2029 r. zwolnienia od akcyzy dla samochodów osobowych stanowiących pojazdy hybrydowe zasilane energią pochodzącą z zewnątrz o pojemności silnika spalinowego nieprzekraczającej 2000 cm³ (tzw. pojazdy „z wtyczką”).

8.    Zniesienia w niektórych przypadkach obowiązku wydawania certyfikatów małego producenta napojów alkoholowych dla podmiotów korzystających z obniżonej stawki akcyzy w przypadku produkcji krajowej napojów alkoholowych.

9.    Doprecyzowania regulacji dotyczącej właściwości miejscowej organu podatkowego w zakresie przemieszczania wyrobów akcyzowych oraz monitorowania sprzedaży wyrobów węglowych, z użyciem Systemu EMCS.

10.    Uzupełnienia regulacji dotyczących zakresu dokumentów składanych wraz z wnioskiem o zwrot akcyzy.

11.    Poszerzenia definicji zbiornika standardowego dla potrzeb zwolnienia od akcyzy gazu importowanego w zbiornikach pojazdów silnikowych.

12.    Wprowadzenia obowiązku deklarowania nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego na deklaracji podatkowej oraz wskazania, że w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego suszu tytoniowego składana jest deklaracja podatkowa.

13.    Utrzymania braku obowiązku składania deklaracji w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego, po wdrożeniu przepisów dyrektywy horyzontalnej, tj. po dniu 13 lutego 2023 r.

14.    Rezygnacji z obligatoryjnego potwierdzania zgodności ze stanem faktycznym przez naczelnika urzędu celno-skarbowego spisu wyrobów akcyzowych oznaczonych nieprawidłowo, nieważnymi znakami akcyzy lub uszkodzonymi znakami akcyzy, przeznaczonych do dalszej sprzedaży.

15.    Wprowadzenia obowiązku sporządzenia spisu wyrobów podlegających oznaczaniu legalizacyjnymi znakami w terminie trzech dni od dnia przeznaczenia wyrobów do sprzedaży.

16.    Wyłączenia cygar i cygaretek z rocznej ważności znaków akcyzy dla wyrobów tytoniowych oraz objęcia znaków akcyzy na te wyroby ważnością tak jak dla wyrobów spirytusowych i winiarskich.

17.    Umożliwienia utrzymania właściwości organu podatkowego dla uprawnionego wysyłającego, gdy podmiot ten z uwagi na posiadany status akcyzowy ma już ustalony właściwy miejscowo organ podatkowy ds. akcyzy.

18.    Umożliwienia podmiotom składania wniosków o nadanie numeru akcyzowego uprawnionego odbiorcy oraz numeru akcyzowego uprawnionego wysyłającego oraz nadawania im tych numerów akcyzowych przed dniem wejścia w życie przepisów przewidujących obowiązek posiadania tych numerów.

19.    Wyłączenia uprawnionego wysyłającego z katalogu podmiotów, które w sytuacji niedostępności Systemu EMCS składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na objęcie ich zabezpieczeniem akcyzowym zobowiązania podatkowego uprawnionego odbiorcy.


Opracowanie:
Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe

Zadaj pytanie ekspertom Sekcji Prawnej

Jeżeli masz pytanie dotyczące przepisów prawa, związane z działalnością na rynku paliw zadaj je tutaj. Wysyłając je zgadzasz się na jego publikację w naszym serwisie (dane osobowe, adres e-mail nie są publikowane, dzięki czemu zachowujesz pełną anonimowość).
Ukierunkowujące odpowiedzi, pozwalające Ci ocenić złożoność problemu, pojawią się w Sekcji Prawnej e-petrol.pl w dziale Pytań i odpowiedzi (FAQ), najpóźniej po upływie 5 dni roboczych. Udzielą Ci ich eksperci z renomowanych kancelarii prawnych, mający doświadczenie w obsłudze firm energetycznych.

* pola obowiązkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-613), przy ul. Stacyjnej 1/51.
  • Inspektorem ochrony danych w Information Market S.A. jest Magdalena Robak (71 787 69 69, iod @ informationmarket.pl).
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 pkt 1b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie dotyczącym udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przez formularz kontaktowy.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie.
XI Konferencja Biopaliwa Transportowe

Więcej w kategorii

Nowelizacja ustawy o akcyzie
Nowelizacja ustawy o akcyzie
Kancelaria Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe informuje o nowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.
Projekt “małej nowelizacji” Ustawy o biokomponentach wniesiony do Sejmu
Projekt “małej nowelizacji” Ustawy o biokomponentach wniesiony do Sejmu
Partner Sekcji Prawnej e-petrol.pl - kancelaria Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe informuje, że po tym jak 2 sierpnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych został on w końcu opublikowany i wniesiony do Sejmu.
Konsultacje publiczne projektów dotyczących Slim VAT 3 oraz KAS
Konsultacje publiczne projektów dotyczących Slim VAT 3 oraz KAS
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3, który właśnie trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Jednocześnie konsultowany jest również projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Konsultacje potrwają do 26 sierpnia 2022 r.
Alert podatkowy - przedłużenie terminów tarcz antyinflacyjnych
Alert podatkowy - przedłużenie terminów tarcz antyinflacyjnych
Partner Sekcji Prawnej e-petrol.pl - kancelaria Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe informuje, że z dniem 14 lipca 2022 r. została opublikowana ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. z 2022 r. poz. 1488), w której znalazły się także przepisy wydłużające działanie tarczy antyinflacyjnej do 31 października br.

Partnerzy Sekcji Prawnej

Kancelaria Prawna Ostrowski
Kancelaria Cabaj Kotala
SGS
--

Pozostałe aktualności

e-petrol.pl: cenowe odbicie na stacjach
e-petrol.pl: cenowe odbicie na stacjach
Koniec września przynosi nielubiane przez kierowców wzrosty cen paliw na stacjach. Podwyżkom nie zapobiegł nawet spadek notowań ropy naftowej, bo w dużej mierze został on zniwelowany przez postępujące osłabienie złotówki w relacji do amerykańskiego dolara.
Amic Energy i Subway mają już 60 wspólnych lokalizacji
Amic Energy i Subway mają już 60 wspólnych lokalizacji
Sieć Amic Energy podała w komunikacie, że 21 września w Katowicach otworzyła się 60. stacja na której działa restauracja Subway.
PKN Orlen zapewni Polsce dywersyfikację dostaw gazu
PKN Orlen zapewni Polsce dywersyfikację dostaw gazu
We wtorek PKN Orlen podpisał ze Skarbem Państwa porozumienie dotyczące m.in. realizacji polityki energetycznej Polski w zakresie, w jakim dotyczy ona dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego oraz rozwoju na rynku tego paliwa.
Sprzedaż aktywów na Morzu Północnym
Sprzedaż aktywów na Morzu Północnym
Shell i Exxon Mobil rozpoczęły jednoczesny proces sprzedaży dużego pakietu morskich aktywów gazowych w południowej Wielkiej Brytanii i holenderskim obszarze Morza Północnego. Do przeprowadzenia sprzedaży, która może pozwolić na uzyskanie ponad 2 miliardy dolarów został wynajęty bank inwestycyjny Jefferies.
Ropa poniżej 100 USD za baryłkę do końca 2022 r.
Ropa poniżej 100 USD za baryłkę do końca 2022 r.
Światowe ceny ropy mogą pozostać poniżej 100 USD za baryłkę przez resztę roku, ponieważ podwyżki stóp procentowych przez banki centralne zaostrzyły warunki udzielania kredytu i ograniczyły inwestycje w ryzykowne aktywa, powiedział we wtorek główny trader surowcowy w Trafigurze.
Wydobycie ropy i gazu na Sachalinie zatrzymane
Wydobycie ropy i gazu na Sachalinie zatrzymane
Wielkość wydobycia ropy i kondensatu w projekcie Sachalin-1 zmniejszyła się prawie o połowę w ciągu siedmiu miesięcy br., a obecnie wydobycie ropy i gazu zostało zupełnie wstrzymane.
W Suwałkach otwarto nową stację paliw
W Suwałkach otwarto nową stację paliw
Sieć stacji paliw Moya poinformowała, że w Suwałkach, przy ul. Sejneńskiej 40 uruchomiony został nowy obiekt niebiesko-czerwonych barwach. Zapowiedziano, że z okazji otwarcia na klientów czekają atrakcyjne promocje.
Strajk w rafineriach TotalEnergies we Francji
Strajk w rafineriach TotalEnergies we Francji
Na skutek strajku w trzech rafineriach należących do TotalEnergies i jednego magazynu paliw we Francji we wtorek został zatrzymany transport paliw.
Zgoda rządu na połączenie Orlenu i PGNiG
Zgoda rządu na połączenie Orlenu i PGNiG
Rada Ministrów wyraziła zgodę na połączenie spółek, jako element procesu konsolidacji polskiego sektora paliwowo-energetycznego.