Shell Franczyza

Nowelizacja ustawy o akcyzie

Kancelaria Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe informuje o nowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Znajduje się on obecnie na etapie opiniowania. Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy ma ona doprecyzować oraz ujednolicić aktualne przepisy. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany zaproponowane w Projekcie. Natomiast z pełną treścią Projektu możecie zapoznać się Państwo pod tym linkiem Akt prawny (rcl.gov.pl).

Projekt przedłuża możliwość prowadzenia ewidencji i innej dokumentacji w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2023 r. Ważną zmianą jest także przesunięcie terminu wejścia w życie zmian związanych z wdrożeniem nowego Systemu AIS/IMPORT na 1 grudnia 2023 r.

Inne zaproponowane w Projekcie zmiany dotyczą:

1.    Wprowadzenia uproszczeń dla podmiotów produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW.

2.    Wprowadzenia uproszczeń dla JST, które produkują energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w różnych ich jednostkach organizacyjnych, w zakresie obowiązku rejestracji, składania deklaracji podatkowej i prowadzenia ewidencji.

3.    Uproszczenia obowiązku składania deklaracji kwartalnych od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką podatku akcyzowego.

4.    Doprecyzowania regulacji w zakresie obowiązków związanych z nabyciem wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, objętych na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej.

5.    Objęcia zbiorczym e-DD przypadków, w których podmiot odbierający, do/od którego przemieszczane są wyroby akcyzowe posiada kilka miejsc odbioru.

6.    Rozszerzenia przypadków, w których nie ma konieczności spełnienia dodatkowych warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego typu magazynowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy, w którym produkuje wyroby akcyzowe.

7.    Wydłużenia do dnia 31 grudnia 2029 r. zwolnienia od akcyzy dla samochodów osobowych stanowiących pojazdy hybrydowe zasilane energią pochodzącą z zewnątrz o pojemności silnika spalinowego nieprzekraczającej 2000 cm³ (tzw. pojazdy „z wtyczką”).

8.    Zniesienia w niektórych przypadkach obowiązku wydawania certyfikatów małego producenta napojów alkoholowych dla podmiotów korzystających z obniżonej stawki akcyzy w przypadku produkcji krajowej napojów alkoholowych.

9.    Doprecyzowania regulacji dotyczącej właściwości miejscowej organu podatkowego w zakresie przemieszczania wyrobów akcyzowych oraz monitorowania sprzedaży wyrobów węglowych, z użyciem Systemu EMCS.

10.    Uzupełnienia regulacji dotyczących zakresu dokumentów składanych wraz z wnioskiem o zwrot akcyzy.

11.    Poszerzenia definicji zbiornika standardowego dla potrzeb zwolnienia od akcyzy gazu importowanego w zbiornikach pojazdów silnikowych.

12.    Wprowadzenia obowiązku deklarowania nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego na deklaracji podatkowej oraz wskazania, że w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego suszu tytoniowego składana jest deklaracja podatkowa.

13.    Utrzymania braku obowiązku składania deklaracji w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego, po wdrożeniu przepisów dyrektywy horyzontalnej, tj. po dniu 13 lutego 2023 r.

14.    Rezygnacji z obligatoryjnego potwierdzania zgodności ze stanem faktycznym przez naczelnika urzędu celno-skarbowego spisu wyrobów akcyzowych oznaczonych nieprawidłowo, nieważnymi znakami akcyzy lub uszkodzonymi znakami akcyzy, przeznaczonych do dalszej sprzedaży.

15.    Wprowadzenia obowiązku sporządzenia spisu wyrobów podlegających oznaczaniu legalizacyjnymi znakami w terminie trzech dni od dnia przeznaczenia wyrobów do sprzedaży.

16.    Wyłączenia cygar i cygaretek z rocznej ważności znaków akcyzy dla wyrobów tytoniowych oraz objęcia znaków akcyzy na te wyroby ważnością tak jak dla wyrobów spirytusowych i winiarskich.

17.    Umożliwienia utrzymania właściwości organu podatkowego dla uprawnionego wysyłającego, gdy podmiot ten z uwagi na posiadany status akcyzowy ma już ustalony właściwy miejscowo organ podatkowy ds. akcyzy.

18.    Umożliwienia podmiotom składania wniosków o nadanie numeru akcyzowego uprawnionego odbiorcy oraz numeru akcyzowego uprawnionego wysyłającego oraz nadawania im tych numerów akcyzowych przed dniem wejścia w życie przepisów przewidujących obowiązek posiadania tych numerów.

19.    Wyłączenia uprawnionego wysyłającego z katalogu podmiotów, które w sytuacji niedostępności Systemu EMCS składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na objęcie ich zabezpieczeniem akcyzowym zobowiązania podatkowego uprawnionego odbiorcy.


Opracowanie:
Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe

Zadaj pytanie ekspertom Sekcji Prawnej

Jeżeli masz pytanie dotyczące przepisów prawa, związane z działalnością na rynku paliw zadaj je tutaj. Wysyłając je zgadzasz się na jego publikację w naszym serwisie (dane osobowe, adres e-mail nie są publikowane, dzięki czemu zachowujesz pełną anonimowość).
Ukierunkowujące odpowiedzi, pozwalające Ci ocenić złożoność problemu, pojawią się w Sekcji Prawnej e-petrol.pl w dziale Pytań i odpowiedzi (FAQ), najpóźniej po upływie 5 dni roboczych. Udzielą Ci ich eksperci z renomowanych kancelarii prawnych, mający doświadczenie w obsłudze firm energetycznych.

* pola obowiązkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-613), przy ul. Stacyjnej 1/51.
  • Inspektorem ochrony danych w Information Market S.A. jest Magdalena Robak (71 787 69 69, iod @ informationmarket.pl).
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 pkt 1b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie dotyczącym udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przez formularz kontaktowy.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie.

Partnerzy Sekcji Prawnej

Kancelaria Prawna Ostrowski
Kancelaria Cabaj Kotala
SGS
Mercure Warszawa Centrum, 24-25 kwietnia 2024

Pozostałe aktualności

e-petrol.pl: obniżki mogą mieć dalszy ciąg

e-petrol.pl: obniżki mogą mieć dalszy ciąg

W tym tygodniu już zobaczyliśmy zmianę w dół dla wszystkich typów paliw – kierowcy mogą się ucieszyć także z prognoz na kolejne dni.

Ceny ropy naftowej w tym roku będą stabilne

Ceny ropy naftowej w tym roku będą stabilne

Wystarczająca podaż i nieprzerwany handel ropą pomimo konfliktów na Bliskim Wschodzie sprawią, że ceny ropy naftowej utrzymają się w tym roku w pobliżu progu 80 USD za baryłkę.

Rosja nie wprowadzi zakazu eksportu oleju napędowego

Rosja nie wprowadzi zakazu eksportu oleju napędowego

Rosyjski wiceminister Aleksander Nowak powiedział w środę, że Rosja nie rozważa wprowadzenia zakazu eksportu oleju napędowego, a zakaz eksportu benzyny może zostać zniesiony w każdej chwili.

Powerdot ma pieniądze na inwestycje w Polsce

Powerdot ma pieniądze na inwestycje w Polsce

Firma Powerdot, która buduje potężną sieć stacji szybkiego ładowania, ogłosiła właśnie, że otrzymała nowy zastrzyku kapitału, dzięki któremu będzie nadal dynamicznie rozwijać infrastrukturę dla aut elektrycznych w naszym kraju.

Popyt na paliwo lotnicze w Chinach wzrośnie

Popyt na paliwo lotnicze w Chinach wzrośnie

Według prognoz działu badawczego China National Petroleum, zużycie paliwa lotniczego w Chinach prawdopodobnie wzrośnie w tym roku o 13,1 proc. w związku ze wzrostem liczby pasażerów, jednak import ropy naftowej może pozostać na stałym poziomie.

Norwegia zwiększa wydobycie ropy na Morzu Północnym

Norwegia zwiększa wydobycie ropy na Morzu Północnym

ConocoPhillips może rozpocząć korzystanie z nowych obiektów podmorskich na terenie inwestycji Eldfisk North w południowej części Norwegii na Morzu Północnym, po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez norweskie władze.

Rozmowy o kierunkach rozwoju biopaliw

Rozmowy o kierunkach rozwoju biopaliw

Sekretarz stanu w resorcie rolnictwa Stefan Krajewski spotkał się pod koniec lutego z branżą wytwórców biokomponentów w celu omówienia wyzwań związanych z zagospodarowaniem surowców rolniczych na cele paliwowe.

Rafineria Lukoil w Bułgarii pozostaje bez rosyjskiej ropy

Rafineria Lukoil w Bułgarii pozostaje bez rosyjskiej ropy

Od dziś (1 marca) bułgarska rafineria Lukoil Neftochim Burgas nie może przerabiać rosyjskiej ropy.

Większe zasoby złoża Adriana na Morzu Norweskim

Większe zasoby złoża Adriana na Morzu Norweskim

PGNiG Upstream Norway z Grupy Orlen wraz z partnerami koncesyjnymi wykonała wiercenia rozpoznawcze koncesji PL211 CS na Morzu Norweskim. Okazało się, że w złożu Adriana znajdują się większe niż oczekiwano zasoby wydobywalne gazu ziemnego i kondensatu.

Rosyjska ropa Sokół szuka drogi do chińskich portów

Rosyjska ropa Sokół szuka drogi do chińskich portów

Do chińskich portów płyną tankowce z rosyjską ropą Sokół, objęte amerykańskimi sankcjami – nie jest jednak pewne czy uda się je rozładować.