Shell Franczyza

Kwoty emisyjne spowodują kolejną rundę inflacji w UE

Bloomberg podaje, że statki przewożące wszystko, od żywności po paliwo do i z UE, będą musiały zapłacić ogromne rachunki za emisję gazów cieplarnianych.

Opłaty będą obowiązywały po przystąpieniu branży morskiej w styczniu przyszłego roku do systemu handlu uprawnieniami do emisji.

Agencja przytacza dane, z których wynika, że statek przewożący 5 tys. kontenerów o standardowej wielkości pomiędzy UE a Azją w ciągu roku emituje około 40 tys. ton CO2. Ponieważ jednak transporty wykraczają poza Europę, należy pokryć tylko połowę emisji. Okazuje się, że firma będąca właścicielem statku będzie musiała kupić uprawnienia, które zrekompensują około 20 tys. ton CO2. W pierwszym roku 40 proc. dozwolonych emisji będzie podlegać opłacie, więc w 2024 roku statek ten będzie musiał zapłacić za 9 tys. ton CO2. Biorąc pod uwagę, że kwota emisji EU ETS na 1 tonę CO2 ma wynieść 90 euro, armator będzie musiał zapłacić około 810 tys. euro rocznie.

Bloomberg wątpi jednak, czy opłaty będą na tyle wysokie, aby zmusić armatorów do natychmiastowego przejścia na paliwo przyjazne dla środowiska. Firmom bardziej będzie opłacało się ponosić opłaty, więc najprawdopodobniej kwoty te zostaną przeniesione na konsumenta końcowego – sugeruje agencja.

Raport - Polski Rynek Paliw 2022/2023

Rynek paliw Polsce w latach 2022 i 2023 przechodził dynamiczne zmiany, dlatego w najnowszej edycji Raportu przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych informacji, analiz cenowych i prognoz na rok 2024. 

Raport - Polski Rynek Paliw 2022/2023