Czeska infrastruktura utrudnia import ropy spoza Rosji

Firma Orlen Unipetrol na razie musi sprowadzać ropę do czeskich rafinerii z Rosji, z powodu braku możliwości importu surowca z innych kierunków.

Tomasz Wiatrak prezes Orlen Unipetrolu poinformował Polską Agencję Prasową, że Czechy mają zgodę na odbiór rosyjskiej ropy. Prezes podkreślił, że importowane przez Orlen Unipetrol z Rosji wolumeny ropy są zgodne z jedynym, zawartym jeszcze w 2013 r. kontraktem, a ich wahania w poszczególnych miesiącach są rzeczą naturalną i wynikają z bieżących planów produkcyjnych.

Z uwagi na ograniczenia infrastruktury przesyłowej w Czechach, za którą odpowiada czeska państwowa spółka Mero, na razie nie ma możliwości pełnego pokrycia zapotrzebowania tego kraju ropą z innych kierunków niż rosyjski.

Ropa z innych kierunków niż rosyjski płynie do Czech rurociągiem TAL/IKL, który zaczyna się we Włoszech, ale ma on ograniczoną przepustowość. Do czasu zakończenia jego rozbudowy, Czechy muszą korzystać z rosyjskiej ropy. Wstrzymanie dostaw groziłoby całkowitą destabilizacją czeskiego rynku paliwowego.

Orlen Unipetrol.pl przygotowuje instalacje do tego, aby zaprzestać przerobu rosyjskiej ropy w rafinerii w Litvinovie. W październiku przeprowadzony ma zostać miesięczny test, który pozwoli ustalić zakres niezbędnej rekonfiguracji rafinerii.

Zapytany o informacje na temat wzrostu importu rosyjskiej ropy, wyjaśnił, że import odbywa się zgodnie z kontraktem z Rosnieftem i przewidziane w umowie wolumeny dostaw nie zmieniły się. Zmiany w wielkości sprowadzanej ropy mają charakter sezonowy i wynikają z bieżących planów produkcyjnych, które muszą zabezpieczyć czeski rynek paliw.

Raport - Polski Rynek Paliw 2022/2023

Rynek paliw Polsce w latach 2022 i 2023 przechodził dynamiczne zmiany, dlatego w najnowszej edycji Raportu przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych informacji, analiz cenowych i prognoz na rok 2024. 

Raport - Polski Rynek Paliw 2022/2023