MOYA stacje paliw dopasowane do Twoich potrzeb!

G20 za potrojeniem mocy OZE

Przywódcy krajów G20 zgodzili się w sobotę na potrojenie globalnej mocy wytwarzania energii odnawialnej do 2030 roku i zaakceptowali potrzebę stopniowego wycofywania produkcji energii z paliw kopalnych, ale powstrzymali się od ustalenia głównych celów klimatycznych.

Jednym z punktów spornych była propozycja krajów zachodnich, aby potroić zdolność wytwarzania energii odnawialnej do 2030 r. i zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 60 proc. do 2035 r., czemu sprzeciwiły się Rosja, Chiny, Arabia Saudyjska i Indie. Ostatecznie w deklaracji przyjętej przez przywódców G20 pierwszego dnia dwudniowego szczytu w New Delhi nie było mowy o cięciu emisji gazów cieplarnianych.

Stwierdzono, że kraje członkowskie „będą podejmować wysiłki na rzecz potrojenia zdolności wytwarzania energii odnawialnej na całym świecie i zachęcać do nich, zgodnie z warunkami krajowymi do 2030 r.”.

Agencja Reutera przypomina, że kraje członkowskie G20 odpowiadają łącznie za ponad 80 proc. światowych emisji, a łączny wysiłek grupy na rzecz dekarbonizacji ma kluczowe znaczenie w globalnej walce ze zmianami klimatycznymi.

Raport - Polski Rynek Paliw 2022/2023

Rynek paliw Polsce w latach 2022 i 2023 przechodził dynamiczne zmiany, dlatego w najnowszej edycji Raportu przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych informacji, analiz cenowych i prognoz na rok 2024. 

Raport - Polski Rynek Paliw 2022/2023