Shell Franczyza

Co dalej z ceną rosyjskiej ropy?

Przedstawiciel Komisji Europejskiej powiedział dziennikarzom, że decyzja o zmianie limitu cen rosyjskiej ropy nie została jeszcze podjęta ani przez kraje UE, ani przez G7.

Co dalej z ceną rosyjskiej ropy?
Komisja Europejska nie tylko proponuje decyzję o poziomie pułapu cen rosyjskiej ropy, ale nawet opracowała mechanizm jej korygowania. W ostatnich tygodniach pojawiały się propozycje - głównie z Polski i krajów bałtyckich - obniżenia pułapu ceny ropy do 51,45 USD, powołujące się na wyliczenia MAE.

Cena maksymalna rosyjskiej ropy obowiązuje od 5 grudnia 2022 roku i wynosi 60 USD za baryłkę, dla produktów ropopochodnych – od 5 lutego 2023 roku i wynosi 100 USD za baryłkę oleju napędowego i 45 USD za baryłkę oleju opałowego. Państwa G7 zgodziły się dokonywać przeglądu „pułapu” co dwa miesiące, dostosowując go do sytuacji rynkowej. Na razie jednak nie ma woli, głównie ze strony Stanów Zjednoczonych, do rewizji ceny rosyjskiej ropy.
Słowa kluczowe: