Shell Franczyza

USA i partnerzy chcą zakazać przeładunku rosyjskiej ropy

Australia, Kanada i Stany Zjednoczone złożyły wspólny wniosek do Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w celu omówienia sposobów zakończenia praktyki przeładunku rosyjskiej ropy ze statku na statek (STS, ship-to-ship).

USA i partnerzy chcą zakazać przeładunku rosyjskiej ropy
Transfery ropy STS są realizowane w celu obejścia zachodnich sankcji wobec rosyjskich surowców. Ropa naftowa jest najczęściej przepompowywana ze statku na statek na wodach międzynarodowych w pobliżu Hiszpanii i Grecji.

Teraz Australia, Kanada i Stany Zjednoczone chcą, aby IMO wezwała państwa do zapewnienia zgodności ich tankowców z międzynarodowymi przepisami i wymogami bezpieczeństwa dotyczącymi możliwości przeładunków typu STS. IMO zamierza omówić tę kwestię na kolejnym posiedzeniu Komisji Prawnej w dniu 27 marca.

Temat nie jest poruszany przez kraje Unii Europejskiej i Wielką Brytanię, ponieważ wraz z zakazem przeładunku STS może wzrosnąć koszt węglowodorów trafiających do Europy, bowiem surowiec trafi wówczas na rynki Azji.
Słowa kluczowe: