USA wyprodukują więcej ropy

Departament Energii USA podniósł prognozę wydobycia ropy naftowej w kraju na 2023 rok z 12,41 mln bbl/d do 12,49 mln bbl/d. – podano w miesięcznej prognozie.

USA wyprodukują więcej ropy
Prognozowana wielkość jest o 0,59 mln bbl/d wyższa od wyniku z 2022 r. – 11,9 mln bbl/d. Nowa prognoza jest też o prawie 200 tys. bbl/d wyższa od średniego rocznego rekordu wydobycia ropy w Stanach Zjednoczonych, który został osiągnięty w 2019 roku i wynosi 12,3 mln bbl/d.

Stany Zjednoczone utrzymały prognozę zużycia ropy na świecie w 2023 roku na poziomie 100,5 mln baryłek ropy. Prognoza światowego popytu na surowiec pozostaje niepewna, ponieważ Chiny rezygnują z polityki zerowego rozprzestrzeniania się COVID-19, a globalne warunki gospodarcze są zmienne. Prognoza zużycia ropy naftowej i węglowodorów płynnych na 2024 r. została skorygowana w górę o 60 tys. baryłek dziennie do poziomu 102,26 mln baryłek dziennie.

Prezydent Joe Biden w swoim przemówieniu przed Izbą Reprezentantów i Senatem z corocznym orędziem o stanie państwa powiedział, że zapotrzebowanie na ropę i gaz w USA będzie wysokie w nadchodzących latach. Poza wzmianką o potrzebie korzystania ropy przez co najmniej dekadę, poruszył temat kryzysu klimatycznego i konieczności jego zwalczania. 

Jakość, pewność i dywersyfikacja dostaw gazu