MOYA stacje paliw dopasowane do Twoich potrzeb!

Parlament Europejski wezwał UE do przyjęcia dziesiątego pakietu antyrosyjskich sankcji

W przededniu szczytu UE-Ukraina, w czwartek 2 lutego, Parlament Europejski przyjął na sesji plenarnej rezolucję, w której zaapelował do krajów Unii Europejskiej o jak najszybsze przyjęcie dziesiątego pakietu sankcji przeciwko Rosji.

Parlament Europejski wezwał UE do przyjęcia dziesiątego pakietu antyrosyjskich sankcji
Posłowie do Parlamentu Europejskiego w uchwale wzywają państwa członkowskie UE do jak najszybszego przyjęcia dziesiątego pakietu sankcji wobec Moskwy oraz do ciągłego i proaktywnego przedstawiania propozycji nowych sankcji wobec nowych sektorów i osób. Uchwała Parlamentu Europejskiego ma charakter doradczy i nie jest wiążąca dla instytucji Unii Europejskiej.