USA i sojusznicy zgadzają się nałożyć dwa limity cenowe na ropę z Rosji

Koalicja państw zachodnich zgodziła się na wprowadzenie dwóch pułapów cenowych dla rosyjskich produktów naftowych - poinformowało Ministerstwo Skarbu USA.

USA i sojusznicy zgadzają się nałożyć dwa limity cenowe na ropę z Rosji
Decyzja w sprawie pułapów cenowych na produkty ropopochodne została uzgodniona podczas zdalnego spotkania wiceministrów finansów. USA reprezentował Wally Adeyemo.

Ustalono, że jeden limit zostanie ustalony dla produktów sprzedawanych z premią do ropy (olej napędowy, olej napędowy), drugi dla produktów sprzedawanych z dyskontem do ropy (olej opałowy).

Strony uznały, że dotychczasowe ograniczanie cen rosyjskiej ropy realizuje podwójne cele koalicji cenowej, polegające na ograniczeniu dochodów Rosji z ropy naftowej i stabilizacji światowych dostaw energii – napisano w oświadczeniu Departamentu Skarbu USA.

W lutym planowane jest ograniczenie cen rosyjskich produktów naftowych – wtedy Unia Europejska odmówi ich zakupu i zakaże ich transportu drogą morską.

Resort poinformował również, że Stany Zjednoczone wspólnie z sojusznikami przeprowadzą w marcu ocenę zgodności pułapu ceny rosyjskiej ropy z obecnymi warunkami rynkowymi.

Tymczasem w niedzielę w Senegalu, sekretarz skarbu USA Janet Yellen poinformowała, że ustalenie nowych pułapów cenowych dla rosyjskich produktów naftowych okazało się „trudniejsze” i istnieje możliwość, że „nie wszystko pójdzie zgodnie z planem”.  Dodała, że ważne jest zapewnienie ciągłości dostaw rosyjskiego oleju napędowego na rynek.