Shell Franczyza

Japonia w 2022 roku zwiększyła wolumen importu LNG z Rosji

Japonia zwiększyła w ubiegłym roku import skroplonego gazu ziemnego (LNG) z Rosji o 4,6 proc. Jego udział w całkowitym imporcie tego rodzaju paliw wzrósł do 9,54 proc. wobec 8,84 proc. rok wcześniej.

Japonia w 2022 roku zwiększyła wolumen importu LNG z Rosji
W ujęciu wartościowym import LNG wzrósł o 82,4 proc. Jednocześnie przez cztery ostatnie miesiące 2022 r. Japonia nie importowała rosyjskiej ropy. Co prawda zakupy ropy i produktów ropopochodnych zostały sprowadzone do zera w czerwcu ubiegłego roku, po czym w lipcu i sierpniu kraj zakupił niewielką ilość od Federacji Rosyjskiej, a we wrześniu ponownie całkowicie zaprzestał importu tego typu surowców energetycznych. Wkrótce potem Tokio dołączyło także do grupy krajów stosujących mechanizm limitu cen rosyjskiej ropy.
Słowa kluczowe:
XVI Spotkanie Branży Paliwowej