Kara dla filii Lukoil w Finlandii

Fińska Agencja Energetyczna ukarała Oy Teboil Ab - spółkę zależną Lukoil, grzywną w wysokości 32 tys. euro za niewykonanie swoich zobowiązań w zakresie dystrybucji paliw odnawialnych w 2021 r.

Kara dla filii Lukoil w Finlandii
W kraju obowiązuje prawo promujące stosowanie zrównoważonych paliw odnawialnych w celu zastąpienia benzyny, oleju napędowego i gazu ziemnego w transporcie. Decyzja o nałożeniu kary dotyczy roku 2021, kiedy to udział paliw odnawialnych w całości dystrybuowanych paliw transportowych miał wynosić co najmniej 18 proc. – wyjaśnia agencja. 

Od lipca 2021 r. udział Oy Teboil Ab w fińskim rynku produktów naftowych wynosił ok. 29 proc. Od lipca 2021 roku spółka zależna Oy Teboil Ab obsługiwała sieć dystrybucji w Finlandii składającą się z 432 stacji paliw, ośmiu magazynów paliw i jednego magazynu gazu. Całkowita wielkość inwestycji Oy Teboil Ab w latach 2005-2020 wyniosła 347 milionów USD.

Od lutego 2022 r. w Finlandii, w proteście przeciwko działaniom Rosji na Ukrainie, trwa kampania bojkotowania rosyjskich usług i towarów.  W jej rezultacie Oy Teboil stracił kontrakty z wieloma organizacjami publicznymi i prywatnymi w Finlandii, w tym z policją, pocztą, gminami i innymi organizacjami, wielu franczyzobiorców odmówiło także reprezentowania marki należącej do rosyjskiej firmy.

Słowa kluczowe:

Powiązane publikacje