Kontenery Ad-Blue SWIMER

Orlen Upstream wierci w Małopolsce

Do listopada potrwają prowadzone przez Orlen Upstream prace poszukiwawcze złóż ropy i gazu w gminie Lipinki w Małopolsce.

Orlen Upstream wierci w Małopolsce
Orlen Upstream rozwija działalność poszukiwawczo-wydobywczą w Małopolsce. Otwór Lipinki-OU1 realizowany jest w ramach przedsięwzięcia projektowego „Karpaty”, włączonego do portfolio projektów poszukiwawczo-wydobywczych koncernu w 2015 roku.

Prace wiertnicze na terenie gminy Lipinki rozpoczęły się 30 września i potrwają około 50 dni. Odwiert położony jest na terenie koncesji Blok 435 (30/2013/p) w powiecie gorlickim, w województwie małopolskim. Planowana całkowita długość odwiertu Lipinki-OU1 wyniesie 2100 metrów.

Celem prowadzonych prac jest zbadanie pod kątem występowania nagromadzeń węglowodorów kilku formacji geologicznych zalegających na różnych głębokościach oraz pozyskanie danych, które umożliwią odtworzenie budowy geologicznej regionu i ocenę jego perspektywiczności.

Słowa kluczowe: