Zainteresowanie ukraińskimi łupkami

Państwowa spółka akcyjna Nadra Ukrainy poinformowała, że międzynarodowy koncern, którego nazwa na razie pozostaje tajemnicą, wystąpił o przedłużenie terminu składania ofert w konkursie na licencję wydobycia gazu na wschodzie Ukrainy.

Tajemniczy potencjalny inwestor potrzebuje więcej czasu do oceny projektu i przygotowania dokumentów do konkursu ogłoszonego 27 listopada przez spółkę zależną Nadra Jużnowska, która jest jedynym inwestorem, zgodnie z porozumieniem o rozdziale produkcji na złożach gazu łupkowego w charkowskim i donieckim obwodzie.

Gaz łupkowy to dla Ukrainy ogromna nadzieja na gazową samowystarczalność. Amerykańskie szacunki mówią, że łupkowe zasoby Ukrainy to ok. 11 bln m3 czyli dwa razy tyle co polskie.  
 
Słowa kluczowe: