Jakość, pewność i dywersyfikacja dostaw gazu

Łupki w kręgu zainteresowań rosyjskiego biznesmena

Fundusz Ervington Investments kontrolowany przez miliardera Romana Abramowicza kupił za 9,75 mln dol. akcje uprzywilejowane amerykańskiej firmy Propell Technologies.

Łupki w kręgu zainteresowań rosyjskiego biznesmena
Rosyjski miliarder inwestuje w technologie łupkowe i wydobycie ropy i gazu z pokładów bitumicznych. Propell Technologies zajmuje się opracowywaniem technologii plazmowego impulsu przy wydobyciu ropy i gazu z pokładów łupków bitumicznych. Uderzenie plazmowe wykorzystywane jest w stabilnych złożach i pozwala obejść się bez dodawania chemicznych komponentów do wody stosowanej przy szczelinowaniu.