Jakość, pewność i dywersyfikacja dostaw gazu

Szczelinowanie na Wyspach ponownie na cenzurowanym?

Jedna z komisji poselskich brytyjskiej Izby Gmin wezwała do moratorium na wydobycie gazu łupkowego metodą szczelinowania.

Szczelinowanie na Wyspach ponownie na cenzurowanym?
Komisja, w której zasiadają posłowie z różnych partii, jest zgodna, że wydobycie gazu łupkowego nie da się pogodzić z deklarowanym przez rząd dążeniem do niższych emisji związków węgla.  Zdaniem komisji istnieje ryzyko zanieczyszczenia wód podziemnych i powietrza oraz negatywny wpływ szczelinowania na zdrowie społeczeństwa.

IAR podała, że raport otwiera nowy rozdział w sporach o gaz łupkowy. Trzy lata temu drobne wstrząsy sejsmiczne w rejonach próbnych wierceń doprowadziły do ich zawieszenia w Anglii.