Kariera dla specjalistów od gazu łupkowego

Na początku przyszłego roku 120 młodych inżynierów będzie uczyć się technik wydobycia gazu łupkowego na platformach wiertniczych.

Kariera dla specjalistów od gazu łupkowego
Koszt ich zagranicznych praktyk i szkoleń w wiodących ośrodkach technologii eksploatacji oraz rozpoznawania tego surowca wyniesie ok. 16 mln zł.

Konkurs na staże w łupkach wpisuje się we wspieranie kształcenia nowoczesnych kadr dla gospodarki, które realizujemy już m.in. poprzez Program TOP 500 Innovators oraz Brokerzy Innowacji. 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało w komunikacie, że w Polsce brakuje fachowców zajmujących się eksploatacją gazu łupkowego. W związku z tym resort będzie wspierać kształcenie kadr specjalizujących się w wydobyciu tego surowca. 

Młodzi inżynierowie, doktoranci oraz absolwenci geofizyki, górnictwa, geologii inżynierskiej i inżynierii naftowej już na początku 2015 r. wyruszą w 30-40 osobowych grupach na kilkutygodniowe staże i szkolenia. Część z nich po powrocie do Polski zostanie edukatorami - nabytą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu wydobycia gazu łupkowego będą przekazywać na macierzystych uczelniach.