Kontenery Ad-Blue SWIMER

Łupkowe plany w sprawie NOKE

Maciej Grabowski, nowy minister środowiska dziś przedstawi plany resortu dotyczące dalszych prac nad nowelizacją prawa geologicznego i górniczego.

Łupkowe plany w sprawie NOKE
Maciej Grabowski potrzebuje kompromisu, min. w sprawie NOKE. Tomasz Furman na łamach „Rzeczpospolitej” napisał, że nie można wykluczyć, że przedstawi rozwiązania, które zakończą ciągnący się od wielu miesięcy spór pomiędzy kierowanym przez niego resortem, a resortem skarbu.

Chodzi przede wszystkim o doprecyzowanie, jakie funkcje i zadania ma pełnić Narodowy Operator Kopalin Energetycznych, państwowa spółka, która będzie posiadać udziały w koncesjach oraz o to, kto ma sprawować nad nią nadzór. 

Więcej na ten temat można przeczytać na łamach „Rzeczpospolitej”.
Słowa kluczowe: