Kontenery Ad-Blue SWIMER

Francja przeciwko szczelinowaniu

Schuepbach Energy zakwestionował wprowadzony w 2011 r. w związku z potencjalnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego jedyny ustawowy na świecie zakaz stosowania we Francji szczelinowania hydraulicznego.

Francja przeciwko szczelinowaniu
PAP podała, że Francuska Rada Konstytucyjna odrzuciła skargę amerykańskiego koncernu Schuepbach Energy na ustawowy zakaz stosowania metody szczelinowania hydraulicznego, podstawową technologię wydobywania gazu i ropy z łupków.