Jakość, pewność i dywersyfikacja dostaw gazu

Kontrowersje wokół gazu łupkowego

Jak donieśli naukowcy z Duke University, wody znajdujące się w pobliżu miejsc wydobycia gazu łupkowego są sześciokrotnie bardziej narażone na skażenie metanem lub propanem niż w przypadku wydobycia surowca w sposób konwencjonalny.

Kontrowersje wokół gazu łupkowego
W oparciu o badanie 141 odwiertów, naukowcy stwierdzili, że ryzyko zanieczyszczenia wód wzrasta sześciokrotnie, jeśli wody znajdują się 300 m od miejsc wydobycia gazu łupkowego niż jak ma to miejsce w przypadku wydobycia surowca w sposób konwencjonalny.

Zanieczyszczenia etanem, metanem i propanem wykryto w 7 % badanych studni, które znajdowały się
w pobliżu odwiertów, co zostało już wcześniej potwierdzone w 2011 roku.

Nie da się nie zauważyć małej wojny, która się toczy między ekologami i lobby naftowym, które także publikuje wyniki swoich badań. Sprawa najpewniej wyjaśni się po tym jak federalna Agencja Ochrony Środowiska opublikuje swoją ekspertyzę nt. bezpieczeństwa ujęć wody.