Zostań partnerem akceptacyjnym DKV – DKV MOBILITY

Łupki pomogą Staremu Kontynentowi

Tomasz Furman w "Parkiecie" analizuje szanse dla Europy związane z Gazem łupkowym.

Łupki pomogą Staremu Kontynentowi
W tekście pojawia się m.in. wskazanie na rolę wydobycia gazu łupkowego dla dywersyfikacji źródeł gazu ziemnego po 2025, kiedy ograniczeniu ma ulec konwencjonalne wydobycie.

Jednocześnie problemem jest stosunkowo mała ilość odwiertów - pisze Furman. W ostatnich trzech latach zrealizowano 44 odwierty na terenie Polski, co jest liczbą stanowczo zbyt małą dla stworzenia obrazu zasobów - powinno ich być przynajmniej 100.

Więcej na ten temat w dzisiejszym "Parkiecie".