Jakość, pewność i dywersyfikacja dostaw gazu

Unia opracowuje zasady dotyczące gaz z łupków

Jeszcze w tym roku ma się pojawić propozycja Komisji Europejskiej w zakresie zasad wydobywania gazu łupkowego.

Unia opracowuje zasady dotyczące gaz z łupków
Według Jana Potocznika, cytowanego przez Polską Agencję Prasową komisarza UE ds. środowiska, nie jest przesądzone, że proponowane rozwiązania przyjmą formę nowych przepisów. Pracują nad nimi wspólnie komisarze ds. środowiska, energii i klimatu. 

Ich propozycja ma z jednej strony stworzyć jasne zasady dla przemysłu, ale musi też zapewnić bezpieczeństwo obywatelom krajów Unii Europejskiej.