Za mało łupkowych odwiertów

Najnowsze dane Ministerstwa Środowiska wskazują, że w Polsce wykonano do tej pory 42 odwierty w poszukiwaniu gazu łupkowego.

Dwa odwierty znajdują się w fazie realizacji. Mniej niż dotychczas wykonano zabiegów szczelinowania hydraulicznego, w wyniku których można określić zasoby gazu możliwe do wydobycia.

42 odwierty to wciąż za mało, aby móc bardziej szczegółowo określić jakimi zasobami dysponuje Polska. Zeszłoroczne szacunki Państwowego Instytutu Geologicznego wskazują, że Polska może mieć od 346 – 768 mln m sześc. gazu z łupków – przypomina dzisiejsza „Rzeczpospolita”.