Zostań partnerem akceptacyjnym DKV – DKV MOBILITY

Niemiecki spór o gaz łupkowy

Niemiecki rząd przygotował projekt przepisów regulujących wydobycie gazu metodą szczelinowania. Ustawa budzi jednak wiele zastrzeżeń.

Niemiecki spór o gaz łupkowy
Ustawa mogłaby trafić do Bundestagu przed wakacjami, ale prawdopodobnie wstrzyma ją Bundesrat.

Nowe regulacje zakładają całkowity zakaz wydobycia gazu łupkowego w strefach ochrony wód. Na pozostałych terenach prace wydobywcze będą mogły być prowadzone tylko po dokładnym sprawdzeniu oddziaływania inwestycji na środowisko – poinformował portal stooq.pl.

Niemiecki rząd tłumaczy, że w ten sposób ochrona przyrody będzie ważniejsza niż interesy gospodarcze. Wiele wątpliwości co do nowych przepisów ma natomiast opozycja, która domaga się całkowitego zakazu wierceń.