700 tys. zł na naukę o łupkach

Profesor Marian Harasimiuk, geolog z UMCS wraz z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej otrzymali 700 tys. zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na działania edukacyjne na temat gazu łupkowego.

700 tys. zł na naukę o łupkach
Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na audycje telewizyjne i radiowe, spoty reklamowe oraz na szkolenia z zakresu gazu łupkowego dla 45 osób.

O szczegółach inicjatywy będzie można rozmawiać dopiero wtedy, gdy zostanie podpisana umowa o dofinansowanie. Obecnie trwają ustalenia na temat kształtu działań i terenu, który zostanie nimi objęty.

Głównym celem programu ma być szkolenie młodych osób z zakresu szans i zagrożeń, które niesie za sobą gaz łupkowy. Wyszkolone osoby będą mogły szerzyć dalej zdobytą w ten sposób wiedzę – czytamy w dzisiejszej „Gazecie Wyborczej”.