Shell Franczyza

Tankowanie autogazu w rękach zespołów roboczych

Na przestrzeni lipca i sierpnia specjalna grupa robocza zajmie się problemem wprowadzenia samoobsługi przy tankowaniu LPG. Podczas niedawnego spotkania przedstawiciele resortu gospodarki wespół z urzędnikami Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zdołali zakreślić konieczny “zakres zmian w prawie”. Kolejnym etapem – przygotowaniem projektu przepisów – zajmie się specjalnie organizowany zespół roboczy złożony z przedstawicieli urzędów, ekspertów oraz organizacji branżowych. Z uzyskanych informacji wynika, iż wkrótce wyłonione będą także inne zespoły robocze do dyskutowania projektów zmian przepisów w kolejnych zgłaszanych przez branżę obszarach.

Spotkanie międzyresortowe w sprawie wprowadzenia samoobsługi LPG na stacjach odbyło się – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - w piątek, 13 lipca br. Ministerstwo Gospodarki umieściło na swojej stronie krótką informację, według której zarówno zakończenia prac nad przepisami, jak i udostępnienia do konsultacji społecznych gotowych projektów można oczekiwać już pod koniec wakacji. Ministerstwo Gospodarki wyraźnie zaznaczyło swoje stanowisko, podkreślając, iż “samoobsługa tankowania LPG powinna być w Polsce dopuszczona, a wymogi techniczne w tym zakresie należy ograniczyć do niezbędnego minimum”. Resort zapowiada konsultowanie z branżą i instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem technicznym szczegółowych rozwiązań w tym zakresie. 

Omawiając temat tankowania LPG nie sposób pominąć milczeniem niedawnego wystąpienia Marcina Szpondera, dyrektora ds. regulacji rynku z Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego podczas II Spotkania Branży Petrochemicznej - Polski Rynek Paliw organizowanego przez Information Market S.A. Podczas tej imprezy udało się przy jednym stole zebrać wszystkie strony zaangażowane w zagadnienie samodzielnego tankowania gazu. Dyrektor Szponder zaproponował, by zamiast dyskutować o tym, co było omówić kwestię szybkiego rozwiązania spornych kwestii opóźniających wprowadzenie samoobsługi w zakresie tankowania LPG. Szkoda bowiem, podkreślał “przerzucać się argumentami, gdy trzeba pchnąć sprawę do przodu”. W ten sposób - przy poparciu obecnych na konferencji gości, ekspertów i szefów organizacji - sprawa dokończenia ustaleń nabrała rumieńców. Piątkowe spotkanie w Ministerstwie Gospodarki oraz poprzedzająca je czwartkowa debata paliwowa były odpowiedzią urzędników na zgłoszone oczekiwania branżowców.

Prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych, Halina Pupacz następująco relacjonuje wyniki rozmów: - Uzyskałam informację z Ministerstwa Gospodarki, że oba biorące udział w rozmowach resorty (gospodarki i transportu) doszły do porozumienia podczas spotkania zorganizowanego w piątek, 13 lipca. Z przyjętych ustaleń wynika, iż zainteresowane strony widzą realną możliwość zmiany rozporządzeń będących w gestii jednego i drugiego resortu. Wypracowana zmiana przepisów doprowadzi do wprowadzenia samoobsługi tankowania LPG na stacjach paliw w Polsce. Liczymy, iż za miesiąc, pod koniec sierpnia, projekty zmiany zostaną już przekazana do konsultacji społecznych – w tym momencie ruszy już proces legislacyjny.

Kulisy tych rozmów nie są znane, jednak – jak podkreśliła prezes Pupacz - istotne jest to, że ustalono  już  zakres zmian w przepisach, że doszło do oczekiwanego porozumienia. Każdy z resortów podjął zadanie przygotowania do połowy sierpnia swoich propozycji tychże zmian. Następnie wszyscy jeszcze raz się spotkają by uzgodnić wspólną wersję całego projektu. Zgodnie z przyjętym założeniem propozycje zmian trafią pod ocenę w ramach konsultacji społecznych.

Czy więc faktycznie pod koniec sierpnia oczekiwać można dokumentu zawierającego projekt przepisów wprowadzających samodzielne tankowanie LPG na stacje? Czy pojawi się szansa na załatwienie problemu  nierozwiązywalnego przez kilka ostatnich lat? - Ja żywię taką nadzieję – podkreśliła Halina Pupacz – ponieważ temat prowadzony jest już tak długo i  długo byliśmy w tym obszarze w sytuacji patowej. Izba uważa, że korzyści z wprowadzenia samoobsługi muszą być dostrzegalne zarówno po stronie przedsiębiorcy, jak i konsumenta. Jednocześnie należy zaznaczyć, że zmiany nie mogą wprowadzać takich rozwiązań, których koszty będą większe niż oczekiwane korzyści. Natomiast w tym momencie to nie my proponujemy owe zmiany, ale sami pracownicy resortów. 

Branżowcy ze swej strony zaproponowali pakiet rozwiązań, które mogą być wykorzystywane jako rozwiązania niskokosztowe. Oczekują, że te propozycje zostaną uwzględnione w zmianach rozporządzeń. Jest to kilkanaście rozwiązań stanowiących pewien wybór możliwości. Wśród propozycji są rozwiązania bardziej i mniej kosztochłonne dla właściciela stacji gazowej. W każdym przypadku zachowane być muszą warunki, by ta sama usługa – dystrybucja LPG - mogła być bezpiecznie wykonywana. Chodzi więc teraz o takie dobranie propozycji zmian, by potencjalne nakłady inwestycyjne nie przewyższyły oczekiwanych korzyści z samoobsługi. Za podstawowe i konieczne rozwiązania uznaje się czytelną instrukcję obsługi urządzenia tankującego i obowiązkowy instruktarz stanowiskowy BHP.

Dzień przed spotkaniem poświęconym samoobsłudze LPG, Ministerstwo Gospodarki podjęło się organizacji debaty o przeszkodach w działalności branży paliwowej. Uczestnikami tego spotkania byli zarówno przedstawiciele ministerstw, jak i szefowie organizacji reprezentujących interesy branżowe. Dyskutowano m.in. o problemach utrudniających pracę przedsiębiorców, ograniczających wzrost dochodów firm oraz o możliwościach wprowadzenia pożądanych rozwiązań na poziomie legislacyjnym. Zasygnalizowano istnienie konkretnych problemów, których likwidacja może przynieść realne korzyści odczuwane na poziomie cenowym (kosztowym) przez całe społeczeństwo. W toku debaty podjęto decyzję o wyłonieniu wspomnianych wyżej zadaniowych zespołów roboczych, zajmujących się wypracowywaniem kompetentnych i akceptowalnych rozwiązań. Szerokie spektrum tematyczne wymaga powołania kilku takich zespołów. Ich członkami zostaną urzędnicy i eksperci branżowi oraz przedstawiciele zainteresowanych stron, według kompetencji. Gotowe, wypracowane rozwiązania trafić mają do szefów resortów, a za ich pośrednictwem - pod uwagę organów ustawodawczych.

Więcej w kategorii

Obcokrajowcy oszukali stacje paliw

Obcokrajowcy oszukali stacje paliw

Na stacjach paliw w północno-wschodniej Polsce dwudziestokilkuletni obywatele Gruzji wprowadzali fałszywe banknoty o różnych nominałach, w tym 500 i 100 euro i otrzymywali resztę w złotówkach.

Orlen kończy współpracę z agencją rekrutacyjną

Orlen kończy współpracę z agencją rekrutacyjną

Z powodu doniesień medialnych dotyczących skandalicznego traktowania pracowników zatrudnionych przy budowie kompleksu Olefiny III pod Płockiem, Orlen zdecydował się na zerwanie współpracy z agencją rekrutacyjną Zioom.

Przetarg na dzierżawę MOP na Mazowszu

Przetarg na dzierżawę MOP na Mazowszu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na dzierżawę MOP Prosienica w ciągu drogi ekspresowej S8.

Stacje paliw bez alkoholu – blisko połowa Polaków popiera zakaz sprzedaży

Stacje paliw bez alkoholu – blisko połowa Polaków popiera zakaz sprzedaży

Tygodnik ‘’Wprost’’ opublikował wyniki badania SW Research dotyczącego opinii Polaków na temat możliwego wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach paliw.

Wiadomości e-petrol.pl

Subskrybuj codzienne informacje z rynku paliw

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-613), przy ul. Stacyjnej 1/51.
  • Inspektorem ochrony danych w Information Market S.A. jest Magdalena Robak (71 787 69 69, iod @ informationmarket.pl).
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 pkt 1b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie dotyczącym otrzymywania newslettera.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jedynie podmioty, z którymi Information Market S.A. zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora do czasu wypisania się przez Panią/Pana z newslettera, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych do czasu cofnięcia zgody na kontakt danym kanałem komunikacji.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania newslettera oraz w celach marketingowych, jeśli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na kontakt w celach marketingowych danym kanałem komunikacji.

Program Partnerski ENERGIA PALIW
Pozostałe aktualności
Wniosek o rozbudowę terminala w Szczecinie

Wniosek o rozbudowę terminala w Szczecinie

Zakaz importu rosyjskiego gazu LPG do UE wejdzie w życie 20 grudnia 2024 roku i oznacza, że trzeba koniecznie zabezpieczyć dostawy tysięcy ton surowca z innych źródeł. Sposobem na to jest rozbudowa trzech nadmorskich terminali gazowych w tym należącego do Orlenu obiektu w Szczecinie.

Niskie ceny paliw w USA zachęcą do podróży

Niskie ceny paliw w USA zachęcą do podróży

Niemal rekordowa liczba Amerykanów planuje tego lata podróże samochodowe, ponieważ ceny benzyny w dalszym ciągu spadają przed weekendem z okazji Dnia Pamięci (Memorial Day), czyli symbolicznym początkiem sezonu letnich wyjazdów.

Tankowiec z Emiratów ładuje pierwszy ładunek kanadyjskiej ropy

Tankowiec z Emiratów ładuje pierwszy ładunek kanadyjskiej ropy

W tym tygodniu tankowiec z Emiratów przybył do portu w Vancouver, aby odebrać pierwszy ładunek, który ma zostać dostarczony na międzynarodowe rynki ropy z rozbudowanego rurociągu Trans Mountain.

Unijny pakiet dla rynku gazu i wodoru przyjęty

Unijny pakiet dla rynku gazu i wodoru przyjęty

Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie i dyrektywę dotyczącą zasad wspólnego rynku wewnętrznego gazów odnawialnych, gazu ziemnego i wodoru oraz przepisy reformujące istniejące prawodawstwo UE dotyczące gazu.

Koncerny naftowe zainteresowane szelfem Namibii

Koncerny naftowe zainteresowane szelfem Namibii

Największe koncerny naftowe świata rozważają zakup 40 proc. udziałów w dużym projekcie offshore w Namibii.

Administracja USA uwolni zapasy benzyny

Administracja USA uwolni zapasy benzyny

Departament Energii Stanów Zjednoczonych ogłosił sprzedaż 1 miliona baryłek benzyny z rezerwy w północno-wschodniej części kraju (NGSR).