III Spotkanie Branży Petrochemicznej - Polski Rynek Paliw


20 czerwca 2013 r., Hotel Windsor Palace & Conference Center, Jachranka

Konferencja paliwowaSytuacja na rynku paliw i perspektywy branży, pomysły na walkę z szarą strefą oraz sposoby optymalizacji działalności stacji – to główna tematy poruszane podczas dyskusji i wystąpień w trakcie III Spotkania Branży Petrochemicznej Polski Rynek Paliw. W konferencji, która odbyła się 20 czerwca 2013r. w Jachrance, aktywny udział wzięło kilkudziesięciu przedstawicieli firm zajmujących się obrotem paliwami.


Spotkanie rozpoczęła prezentacja nowego wydania Raportu Polski Rynek Paliw 2012/2013, który miał swoją premierę w trakcie konferencji. Rocznik zawierający analizy rynkowych trendów i prognozy, od siedmiu lat przygotowywany przez zespół konsultantów i analityków firmy Information Market S.A., w tym roku został wzbogacony m.in. o ranking blisko 200 firm działających w branży paliw.

III Spotkanie Branży Petrochemicznej - Polski Rynek Paliw
W pierwszym panelu konferencji w dyskusji poświęconej sytuacji i perspektywom rynku paliw w Polsce i Europie udział wzięli Paweł Maślakiewicz, Dyrektor ds. Zarządzania Sprzedażą w Grupie Lotos oraz Wojciech Maniewski, Dyrektor Biura Handlowego w Warszawie firmy Polmax. Moderujący debatę Szymon Araszkiewicz, Dyrektor Consultingu IM S.A., wprowadzając do rozmowy odniósł się do sytuacji na globalnym rynku rafineryjnym i zachodzących na nim przemian z pytaniem czy rosnąca konkurencja na świecie przełoży się w przyszłości na sytuację w Polsce.

Zdaniem Pawła Maślakiewicza Europa nie odczuwa na razie rosnącej konkurencji. Produkt z Rosji budzi wątpliwości pod względem jakości, nie jesteśmy też odbiorcą indyjskiego eksportu. Rafinerie wyłączone w Europie wytwarzały głównie benzyny i słabej jakości destylaty. Na Starym Kontynencie zamykane będą kolejne rafinerie, ale jego zdaniem problemem są unijne regulacje.

Wojciech Maniewski wskazał, że import paliw do Polski, przy wypełnieniu wszystkich ciążących na importerach obowiązków jest dzisiaj właściwie nieopłacalny. Jego zdaniem zmiany zachodzące w Europie, będące skutkiem sytuacji międzynarodowej, mogą z perspektywy niezależnych graczy zwiększyć w przyszłości rynkową konkurencyjność.

Dyskusję wywołała kwestia oceny wpływu szarej strefy na konsumpcję oleju napędowego w Polsce. W ocenie zarówno Pawła Maślakiewicza, jak i Wojciecha Maniewskiego przy rosnącym PKB nie powinniśmy zanotować spadku konsumpcji oleju napędowego. Uczestnicy debaty zgodzili się też co do tego, że sytuację na rynku paliw w Polsce może poprawić ujednolicenie zasad dla wszystkich graczy i ich skuteczna egzekucja.

Drugi panel konferencji poświęcony był propozycji zmian w zakresie podatku VAT, które mają ograniczyć nadużycia podatkowe w obrocie paliwami. Wprowadzenia do tematu dokonał dr Adam Bartosiewicz, Wiceprezes EOL Sp. z o.o. sp.k., członek Rady Programowej Instytut Cen Transferowych. Obok niego udział w dyskusji wzięli była wiceminister finansów dr Irena Ożóg, Partner Zarządzający Kancelarii Podatkowej Irena Ożóg Sp. k. oraz Leszek Wieciech, Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego.

Dr Bartosiewicz przybliżył mechanizm solidarnej odpowiedzialności i zakres jego stosowania w Europie oraz w syntetyczny sposób zaprezentował założenia rządowego projektu zmian w przepisach. W swoim wprowadzeniu dr Bartosiewicz zaznaczył, że dyskutujemy o projekcie, który może ulec poważnym zmianom, a realny, umiarkowanie optymistyczny termin wprowadzenia w życie tych rozwiązań to 1 stycznia 2014 r.

W opinii Leszka Wieciecha, który w trakcie swojej wypowiedzi podkreślił, że reprezentuje branżę, bo członkowie POPiHN mają 100 proc. udziałów w rafinacji i odpowiadają za 86 proc. sprzedaż paliw w Polsce, proponowane zmiany to krok w dobrym kierunku i oznaczają, że administracja publiczna nie kwestionuje już problemu z szarą strefą w paliwach. Zwrócił on jednak uwagę, że nie wszystkie z przekazywanych uwag zostały w projekcie uwzględnione.

III Spotkanie Branży Petrochemicznej - Polski Rynek Paliw
Dr Irena Ożóg, która jako kolejna zabrała głos w dyskusji, nie kryła, że do tej propozycji, choć nie samej zasady solidarnej odpowiedzialności, ma krytyczny stosunek. Wskazała że mamy już rozwiązania, które służą rozliczeniu nadwyżek nad rozliczeniem podatku należnego. Jej zadaniem przepisy zachęcają do tego, aby oszukiwać np. rozliczenie kwartalne podatku, które w połączeniu z niedowładem systemu kontroli stwarza pole do nadużyć. Według dr Ożóg solidarna odpowiedzialność bez uzupełniających uregulowań w prawie poza podatkami może być problemem, szczególnie dla małych firm. Jest też przerzucaniem ciężaru odpowiedzialności z państwa na podatnika. Dr Ożóg przypomniała, że prezydent Komorowski informował, że ustawy w takim kształcie, gdzie ciężar dowodu spoczywa na podatniku, nie podpisze.

Włączający się do dyskusji dr Bartosiewicz wskazał na charakter fiskalny działań resortu finansów i zaproponował alternatywne rozwiązanie w postaci samonaliczania podatku u nabywcy, które byłoby bezpiecznym i tanim sposobem na walkę z nadużyciami podatkowymi w obrocie paliwami.

III Spotkanie Branży Petrochemicznej - Polski Rynek Paliw
Ta propozycja wywołała ożywioną dyskusję z uczestnikami sali, którzy szukali odpowiedzi na pytanie dlaczego POPiHN nie promuje tego pomysłu. Leszek Wieciech przyznał, że to rozwiązanie nie było brane pod uwagę i nawoływał do tego, aby szybko wprowadzić zmiany, dzięki którym budżet państwa przestanie tracić miliardy złotych i dalej pracować nad uszczelnianiem systemu.

Ostatnia część konferencji poświęcona była zagadnieniom związany z optymalizacją działalności stacji paliw. Rozpoczęła ją prezentacja nowego systemu firmy Sygnity wspierającego funkcjonowanie sieci stacji paliw. Na przykładzie wdrożenia systemu PetroLoco dla PKP Energetyka Bartosz Bim, Dyrektor Handlowy w spółce Sygnity, w czytelny sposób przybliżył zasady funkcjonowania tego kompleksowego rozwiązania stworzonego z myślą o firmach z branży paliwowej. W podsumowaniu swoje prezentacji Bartosz Bim wskazywał, że PetroLoco jest systemem, który odpowiada na biznesowe procesy klientów.

Jako kolejny wystąpił Piotr Andrzejewski, Prezes Zarządu BKF Myjnie Bezdotykowe Sp. z .o.o., który przybliżył informacje o rynku samoobsługowych myjni samochodowych. W trakcie swoje prezentacji poszukiwał w oparciu o konkretne kalkulacje odpowiedzi na pytanie czy warto inwestować w takie rozwiązanie. Dzieląc się swoim doświadczeniem wskazywał też jak można skutecznie zarządzać myjnią, aby było źródłem dodatkowego zysku dla stacji paliw.

Na zakończenie konferencyjnej części Spotkania Leszek Hendzel, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w firmie Anwim S.A., na przykładzie doświadczeń zdobytych w trakcie rozwoju sieci stacji MOYA omówił sposoby na poprawę wyników w detalicznej sprzedaży. W trakcie prezentacji padały konkretne wskazówki na temat poprawy opłacalności funkcjonowania sklepu, pomysły na rozwój oferty czy informacje dotyczące kosztów związanych z zakupem infrastruktury wykorzystywanych w małej gastronomii.

III Spotkanie Branży Petrochemicznej - Polski Rynek Paliw
Po zakończeniu części konferencyjnej odbył się uroczysty bankiet, podczas którego nastąpiło oficjalne rozstrzygnięcie, organizowanego przez Information Market S.A. plebiscytu „Akcenty 2012”.

W ramach głosowania, internauci wyłonili 10 firm, które w ubiegłym roku swoją działalnością wpłynęły na rozwój i funkcjonowanie branży paliw w Polsce. W imieniu PKN Orlen S.A. - zwycięzcy plebiscytu, statuetkę odebrał Tomasz Fill. Drugie miejsce zajęła spółka POLMAX, którą reprezentował Wojciech Maniewski. Trzecim uhonorowanym laureatem został Akwawit-Polmos. Odebranie nagrody przypadło Pani Annie Jaśkowskiej.

Firmy: POLpetro S.A., Anwim S.A., SCA PR POLSKA Sp. z o.o., Grupa LOTOS S.A., GASPOL S.A., ORLEN GAZ Sp. z o.o. oraz UNIMOT GAZ S.A. zamknęły dziesiątkę uhonorowanych firm w I edycji plebiscytu.

Spotkanie w 2013 roku

Firmy i instytucje, które zgłosiły swój udział
w III Spotkaniu Branży Petrochemicznej - Polski Rynek Paliw w 2013 r.
Partner
BAQ

Sponsor
Sygnity

Sponsor
Sponsor

PATRONI MEDIALNI
Organizator

Information Market S.A.
Information Market S.A.
ul. Legnicka 46a/10
53-674 Wrocław
tel.: +48 71 787 69 70
fax: +48 71 787 69 96
e-mail: spotkanie@e-petrol.pl

Podziel się


Akcenty 2012

Live Chat