Magazyn Branżowych Inspiracji

Shell ma zgodę na wybudowanie stacji paliw w Szczecinku

Stacja Shell funkcjonuje od wielu lat w Szczecinku przy ul. Koszalińskiej przy wyjeździe z miasta w stronę Koszalina. W ubiegłym roku firma postanowiła wybudować kolejny obiekt na wylocie z miasta w stronę Marcelina. Nie obyło się jednak bez problemów prawnych.

Nowa stacja paliw ma znajdować się przy wyjeździe ze Szczecinka w kierunku Marcelina w obrębie węzła Szczecinek Śródmieście, drogi ekspresowej S11. Będzie ona wybudowana dokładnie vis a vis powstającej tu po drugiej stronie ulicy bezobsługowej stacji Moya.

Shell zamierza postawić tu budynek stacji paliw oraz dwie wiaty nad stanowiskami do tankowania i stanowiskami obsługowymi. Ponadto zamontowane zostaną dwa podziemne zbiorniki na paliwa, i zbiornik podziemnego LPG.

Starosta Szczecinecki 8 lutego 2024 r. zatwierdził projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielił Shell Polska Sp. z o.o. pozwolenia na budowę stacji. Od decyzji tej w ustawowym terminie odwołanie wniósł jednak właściciel działki bezpośrednio sąsiadującej z terenem inwestycji. Zarzucając pozbawienie go prawa czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym. Wskazał również na brak stanowiska Miasta Szczecinek w zakresie zgodności wniosku o pozwolenie na budowę z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także niezgodność projektu z treścią rozporządzenia w sprawie warunków technicznych.

Organ drugiej instancji po ponownej analizie złożonego wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę orzekł, że budowa stacji paliw na działce nr 3/3 i 1 w obręb 0015 miasta Szczecinek nie narusza ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ani innych przepisów.
Korzystna decyzja otwiera inwestorowi możliwość rozpoczęcia prac przy budowie stacji.
Słowa kluczowe:

Więcej w kategorii

Jakość paliw w Polsce w 2023 roku

Jakość paliw w Polsce w 2023 roku

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podał w raporcie, że choć odsetek niespełniających norm próbek paliw w 2023 roku był nieco wyższy niż w roku poprzednim, to wciąż utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie.

Nowa stacja paliw w Szczecinie

Nowa stacja paliw w Szczecinie

Na terenie miasta, a dokładniej na osiedlu Krzekowo, powstanie nowa stacja paliw. Będzie to możliwe dzięki rozwojowi infrastruktury drogowej w tej części miasta.

Były prezes PKN Orlen obejmuje nowe stanowisko

Były prezes PKN Orlen obejmuje nowe stanowisko

Dobrze znany w polskim środowisku energetycznym Jacek Krawiec powraca na ważne stanowisko w branży. Jak wynika z informacji opublikowanych przez Polską Agencję Prasową, został nowym przewodniczącym rady dyrektorów PGNiG Upstream Norway (PUN).

Watis uruchomił stację w Toruniu

Watis uruchomił stację w Toruniu

We wtorek działalność rozpoczęła pierwsza stacja marki Watis w Toruniu przy ul. Lelewela 9A. Firma z Wielkopolski, w przetargu organizowanym przez miasto, zapłaciła za nieruchomość 2,7 mln zł.

Wiadomości e-petrol.pl

Subskrybuj codzienne informacje z rynku paliw

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-613), przy ul. Stacyjnej 1/51.
  • Inspektorem ochrony danych w Information Market S.A. jest Magdalena Robak (71 787 69 69, iod @ informationmarket.pl).
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 pkt 1b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie dotyczącym otrzymywania newslettera.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jedynie podmioty, z którymi Information Market S.A. zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora do czasu wypisania się przez Panią/Pana z newslettera, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych do czasu cofnięcia zgody na kontakt danym kanałem komunikacji.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania newslettera oraz w celach marketingowych, jeśli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na kontakt w celach marketingowych danym kanałem komunikacji.