MOYA stacje paliw dopasowane do Twoich potrzeb!

Funkcjonowanie administracji rządowej na nowych zasadach

Prezydent Andrzej Duda 3 czerwca 2024 r. podpisał Ustawę z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej – poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Ustawa ma na celu usprawnienie realizacji zadań administracji rządowej. Nowe przepisy na nowo systematyzują zakresy następujących działów administracji rządowej: gospodarka złożami kopalin, energia, gospodarka, klimat oraz rozwój regionalny.

Ustawa przewiduje także zmiany przepisów dotyczących zadań i kompetencji określonych organów w obszarach działania administracji rządowej będących przedmiotem omawianych zmian. Zmiany przepisów o zadaniach oraz kompetencjach organów wskazanych w ustawie spowodowały konieczność wprowadzenia szeregu zmian wynikowych w przepisach poszczególnych ustaw. Ustawa wprowadza zmiany w 60 ustawach.

Jeśli chodzi o rynek energii, to zmieniono nazwę dotychczasowego działu administracji rządowej ,,gospodarka złożami kopalin” na ,,gospodarka surowcami energetycznymi”. Zmiana wynika z faktu, że rozbudowano zakres zagadnień wchodzących w skład tego działu przez włączenie do niego spraw z zakresu surowców energetycznych i paliw oraz energetyki jądrowej, które dotychczas były przyporządkowane do działu ,,energia”; ponadto dział gospodarka surowcami energetycznymi objął swoim zakresem sprawy gospodarki wodorowej. Do działu klimat trafiły sprawy z zakresu energetyki prosumenckiej i rozproszonej. Ponadto do zakresu spraw będących przedmiotem działu klimat dodano zadanie dla ministra właściwego do spraw klimatu dotyczące podejmowania działań w celu osiągania neutralności klimatycznej, w szczególności z wykorzystaniem technologii wodorowych oraz biokomponentów i biopaliw ciekłych.

Ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, z wyjątkiem art. 65 ust. 2 i art. 73 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia oraz art. 47 i art. 82, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Więcej w kategorii

Mężczyzna odpowie za zniszczenia na stacji paliw

Mężczyzna odpowie za zniszczenia na stacji paliw

Policjanci z Szamotuł zatrzymali 28-latka podejrzanego o uszkodzenie wyświetlacza dystrybutora na stacji paliw. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia.

Orlen weryfikuje projekty poprzedniego zarządu

Orlen weryfikuje projekty poprzedniego zarządu

Nowe władze Orlenu odziedziczyły po swoich poprzednikach rozbudowany wachlarz inwestycji w różnych obszarach działalności. Jak czytamy na łamach piątkowego ‘’Parkietu’’, część z nich to przedsięwzięcia wielomiliardowe, których opłacalność stoi pod znakiem zapytania, a wiele z nich boryka się z opóźnieniami i

 Grupa Orlen kupuje farmę fotowoltaiczną na Pomorzu Zachodnim

Grupa Orlen kupuje farmę fotowoltaiczną na Pomorzu Zachodnim

Orlen poinformował o finalizacji zakupu farmy fotowoltaicznej o mocy 10 MW, zlokalizowanej nieopodal miejscowości Wałcz w województwie zachodniopomorskim. Inwestycja ta pozwoli koncernowi dostarczać zieloną energię do blisko 5 tys. gospodarstw domowych i stanowi kolejny krok w kierunku transformacji energetycznej.

Orlen stawia na transport lotniczy i kolejowy

Orlen stawia na transport lotniczy i kolejowy

Jak podał dziennik ‘’Parkiet’’, Orlen prognozuje wzrost popytu na paliwa dla transportu innego niż drogowy, w szczególności na paliwa lotnicze i kolejowe. Wzrost ten ma być wynikiem rozbudowy infrastruktury kolejowej w Polsce oraz rosnącej popularności lotnictwa.

Wiadomości e-petrol.pl

Subskrybuj codzienne informacje z rynku paliw

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-613), przy ul. Stacyjnej 1/51.
  • Inspektorem ochrony danych w Information Market S.A. jest Magdalena Robak (71 787 69 69, iod @ informationmarket.pl).
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 pkt 1b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie dotyczącym otrzymywania newslettera.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jedynie podmioty, z którymi Information Market S.A. zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora do czasu wypisania się przez Panią/Pana z newslettera, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych do czasu cofnięcia zgody na kontakt danym kanałem komunikacji.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania newslettera oraz w celach marketingowych, jeśli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na kontakt w celach marketingowych danym kanałem komunikacji.