MOYA stacje paliw dopasowane do Twoich potrzeb!

Firmy infrastruktury krytycznej z większą kontrolą

W wykazie prac legislacyjnych rządu pojawił się projekt, zgodnie z którym Gaz-System, PERN i Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) mają zostać włączone do wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje premier lub inni członkowie rządu, pełnomocnicy rządu lub państwowe osoby prawne.

W opisie projektu nowelizacji rozporządzenia ws. sprawie wykazu spółek, napisano, że celem projektu rozporządzenia jest przekazanie pełnomocnikowi uprawnienia do składania w imieniu Skarbu Państwa oświadczenia woli o nabyciu lub objęciu akcji spółek, to jest osób prawnych, w których wykonuje on prawa z akcji Skarbu Państwa i wobec których sprawuje tzw. nadzór korporacyjny. 

Powyższe przyczyni się do stworzenia spójnego systemu wykonywania praw z akcji oraz ich obejmowania w odniesieniu do spółek. 

Raport - Polski Rynek Paliw 2022/2023

Rynek paliw Polsce w latach 2022 i 2023 przechodził dynamiczne zmiany, dlatego w najnowszej edycji Raportu przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych informacji, analiz cenowych i prognoz na rok 2024. 

Raport - Polski Rynek Paliw 2022/2023