MOYA stacje paliw dopasowane do Twoich potrzeb!

Polski Koncern Naftowy Orlen zmieni nazwę?

W projekcie uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN Orlen, które ma odbyć się 21 czerwca br. w Płocku, znalazła się propozycja zmiany statutu spółki, która zakłada zmianę jej nazwy.

Polski Koncern Naftowy Orlen zmieni nazwę?
Propozycja zakłada skrócenie nazwy z dotychczasowej Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. do Orlen S.A. Nowa nazwa ma. być bardziej spójna ze strategią spółki do 2030 roku, która zakłada budowę mulitenergetycznego koncernu  i globalnej marki na zagranicznych rynkach.

- Proponowana zmiana firmy odzwierciedli obecną, rzeczywistą formę działalności spółki i jej strategiczne kierunki rozwoju – planuje się bowiem, że w latach 2023-26 ok. 66 proc. wartość Grupy generowane będzie przez segmenty niezwiązane z przerobem ropy naftowej. Tym samym określenie „naftowy” w aktualnym członie firmy nie jest już adekwatne i spójne z wizją spółki oraz ambicjami rozszerzenia marki poza segment paliwowy – napisano w uzasadnieniu zmian statutu PKN Orlen .