Shell Franczyza

Hamujący popyt na paliwa wyzwaniem dla firm paliwowych

Unimot jest zadowolony z wyników uzyskiwanych na początku tego roku, ale zdaniem Adama Sikorskiego, prezesa spółki, powtórzenie rekordowego poziomu EBITDA z 2022 roku może okazać się niemożliwe.

Hamujący popyt na paliwa wyzwaniem dla firm paliwowych
Pozytywny wpływ na wyniki spółki w tym roku powinny mieć przejęte aktywa logistyczne. Prezes Unimotu liczy też na wykorzystywanie rynkowych szans, ale problemem może być zahamowanie wzrostu konsumpcji paliw widoczne w II kwartale tego roku, które wywiera presję na marże sprzedawców.

Giełdowa spółka nie rezygnuje też z kolejnych akwizycji i według zapowiedzi Adama Sikorskiego Unimot w 2023 roku może jeszcze pozytywnie zaskoczyć w tym obszarze.