MOYA stacje paliw dopasowane do Twoich potrzeb!

Rzecznik Praw Obywatelskich zainteresowany cenami paliw

Na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich(RPO) przypomniano, że PKN Orlen pod koniec 2022 r. utrzymywał ceny paliw, mimo spadających notowań ropy i umacniającego się złotego. Zdaniem RPO należy ustalić czy nie doszło do naruszenia standardów ochrony praw konsumenta.

Rzecznik Praw Obywatelskich zainteresowany cenami paliw
Brak obniżek cen paliw w grudniu 2022 r. wzbudził zaniepokojenie obywateli kierujących swoje skargi do RPO, w związku z czym obowiązkiem RPO jest podjęcie działań dla wyjaśnienia tych wątpliwości. W tym celu Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek poinformował, że zwrócił się do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasza Chróstnego o wyjaśnienia czy nie doszło do naruszenia standardów ochrony praw konsumenta. RPO zaznacza, że wyżej opisana praktyka mogła narazić również przedsiębiorców na dodatkowe koszty ponoszone w związku z działalnością.

Rzecznik prosi UOKiK o informacje o wynikach działań w związku z ewentualnymi opisanymi praktykami.