MOYA stacje paliw dopasowane do Twoich potrzeb!

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje w zakresie składów VAT

Ministerstwo Finansów 10 marca 2023 r. zawiadomiło o rozpoczęciu konsultacji podatkowych dotyczących planowanego wdrożenia do polskiego porządku prawnego instytucji składu VAT.

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje w zakresie składów VAT
Jak informuje Kancelaria Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe, przedstawiona została rządowa koncepcja składu VAT, do której można zgłaszać uwagi w terminie do 3 kwietnia 2023 r.

Eksperci z kancelarii podatkowej opisując założenia koncepcji dotyczącej składu i procedury składu VAT wyjaśnili, że według Ministerstwa Finansów propozycja wprowadzenia instytucji składu VAT i związanej z nim procedury zakłada uproszczenie rozliczenia i poboru VAT w szczególności dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie międzynarodowego obrotu towarowego. Źródłem prognozowanych regulacji będzie implementacja rozwiązań dopuszczonych przez Dyrektywę VAT.

Zgodnie z obecnymi założeniami Ministerstwa Finansów:

- Skład VAT będzie możliwy do prowadzenia wyłącznie w miejscu prowadzenia składu celnego. Oznacza to, że w praktyce założenie składu VAT będzie musiało być poprzedzone posiadaniem/założeniem składu celnego

- Skład VAT obejmie wyłącznie towary inne niż wyroby akcyzowe.

- Istota składu VAT ma polegać na tym, że krajowa dostawa do takiego składu lub nabycie wewnątrzwspólnotowe do takiego składu nie będą opodatkowane VAT. W szczególności, krajowe dostawy oraz WNT do składu będą objęte „procedurą składu VAT” pozwalającą na stosowanie 0% stawki VAT.

- Stawką 0 proc. VAT mają zostać objęte również usługi świadczone w składzie VAT dotyczące tego towaru, takie jak sortowanie, przeładunek, pakowanie czy konserwacja.

- Korzystanie z procedury składu VAT ma pozwolić na przesunięcie momentu faktycznego opodatkowania dostawy towarów (lub WNT) efektywną stawką VAT do chwili zakończenia tej procedury.

- Zakończenie procedury składu VAT będzie miało miejsce z chwilą zgłoszenia przez podatnika zakończenia i wyprowadzenia towarów ze składu, ale także w przypadku dostawy towarów w składzie, a więc sprzedaży bez przemieszczenia.

- Koncepcja odróżnia pozwolenie na prowadzenie składu VAT (będzie wydawane bezterminowo) od pozwolenia na korzystanie z procedury składu VAT (planowane jest, że będzie wydawane na okres 18 miesięcy). W konsekwencji, umożliwi to m.in. poszerzenie działalności podmiotów posiadających skład celny, o udostępnianie składu VAT podmiotom jedynie korzystającym z procedury składu VAT.

Zespół kancelarii Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe podaje, że resort finansów przewidział przeprowadzenie konsultacji podatkowych w zakresie koncepcji wdrożenia instytucji składu VAT do polskiego porządku prawnego, w których przedsiębiorcy mogą wziąć udział przedstawiając swoje zastrzeżenia i propozycje.

Szczegółowe informacje dotyczące proponowanej do wdrożenia instytucji składu VAT oraz związanej z tym procedury znajdują się w „Koncepcji wdrożenia do polskiego porządku prawnego instytucji składu VAT” zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów (https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-w-sprawie-wdrozenia-instytucji-skladu-vat).

Kancelaria Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe deklaruje chęć udzielenia przedsiębiorcom wsparcia i informacji związanych zarówno z koncepcją składu VAT jak i możliwością wzięcia udziału w konsultacjach podatkowych. Doradcy z kancelarii zachęcają także do składania uwag, gdyż doświadczenie przedsiębiorców, pozwoli na wdrożenie przepisów, które będą odpowiadać oczekiwaniom rynku. Kancelaria zadeklarowała też gotowość do wsparcia w przygotowaniu stosownych uwag.
Słowa kluczowe:
Zostań franczyzobiorcą AMIC Energy