MOYA stacje paliw dopasowane do Twoich potrzeb!

Drogi polski asfalt

Front robót drogowych ma się w najbliższych latach poszerzyć, a jak zwraca uwagę ‘’Puls Biznesu’’ wykonawcy niepokoją się o dostępność i cenę materiałów bitumicznych. Zwracają uwagę, że asfalt jest droższy niż w innych krajach.

Drogi polski asfalt
Katarzyna Kapczyńska w „Pulsie Biznesu” podaje, że eksperci i przedsiębiorcy chcą, by waloryzacja cen materiałów bitumicznych nie była limitowana w przetargach — boją się spadku ich dostępności. Choć Orlen zapewnia, że asfalt będzie dostępny, to Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa (OIGD) oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa (PZPB) zwracają uwagę na różnice cenowe asfaltu. Według organizacji produkt ten w Polsce 15 proc. droższy niż w Czechach i o 7 proc. droższy niż w Niemczech i Belgii, dlatego skierowały one pismo do resortu infrastruktury, skierowane do wiadomości menedżerów grupy Orlen, twierdząc, że ceny w Polsce są „bezpodstawnie zawyżone”. Organizacje zwracają także uwagę na bieżące dane z rynku litewskiego, gdzie asfalt produkuje grupa Orlen i jest on sporo tańszy niż na naszym rynku.

Więcej na ten temat, w tym opinie firm budowlanych na temat formuł cenowych stosowanych przez Orlen można przeczytać w „Pulsie Biznes”.

Koncern informuje, że wielkość rynku asfaltu w Polsce w 2022 r. wyniosła 1,2 mln ton rocznie, a 16 proc. zapotrzebowania pokrył import. Sam Orlen, bez uwzględnienia produkcji Lotosu, produkował dotychczas średnio 1,5 mln ton asfaltu rocznie, a około 30 proc. stanowiła zagraniczna sprzedaż. Teraz deklaruje, że w razie potrzeby przekieruje te dostawy na rynek krajowy.